Kulturstipendier

Illustration med texten Kulturstipendier

Sedan år 2020 delar kulturnämnden i Strängnäs kommun ut kulturstipendier inom olika konstformer. Den totala stipendiesumman är på 50 000 kronor och kan sökas av enskilda personer, organisationer eller grupper.

Syftet med stipendiet är att lyfta och uppmärksamma kulturellt viktiga insatser inom områden så som dans, design, film, folkbildning, foto, konst, kulturarv, litteratur, musik och teater.

Stipendiesumman kan tillfalla en eller delas av flera sökande. Kulturnämnden kan också bestämma sig för att inte utdela årets stipendier då det saknas lämpliga kandidater.

Kulturstipendier kan sökas av enskilda personer, organisationer
eller grupper som:

  • är bosatta i eller på annat sätt har eller har haft anknytning till kommunen
  • har sin verksamhet inom kulturområden så som dans, design, film, folkbildning, foto, konst, kulturarv, litteratur, musik och teater
  • har gjort något bra inom kulturområdet som förtjänar att uppmärksammas genom ett stipendium.

Ansök om kulturstipendier

  • Du kan söka kommunens kulturstipendier under en begränsad period varje år. Ansökningsomgången för kulturstipendier 2020 är 1 oktober – 1 november.
  • Du kan själv anmäla ditt intresse eller nominera någon annan till att få stipendiet.
  • Till ansökan ska intyg och andra arbetsprover av intresse bifogas digitalt. Vid nominering ska ansökan följas av särskild motivering.


Beslut om kulturstipendier

Bedömningen om vem som tilldelas ett stipendium baseras på en sammanvägd bedömning av de insatser personen/organisationen/föreningen gjort inom sitt kulturområde och vilken anknytning det har till kommunen.

Juryn består av kulturnämndens presidium, en representant från ungdomsrådet (SKUR), kulturchef och kultursamordnare. Därefter fattas beslut av kulturnämnden den 1 december.

Eventuell stipendieutdelning sker på kommunfullmäktige den 14 december 2020.

Svar: Alla kan söka som uppfyller ovanstående kriterier.

Svar: Nej, det kan ha gjorts tidigare.

Svar: Pengarna får användas till vad man vill och är en premiering för bra arbete.

Svar: Det är medel avsatta i kulturnämndens budget.

Svar: Nej, det kan även vara en fritidssysselsättning

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2020