Kulturstipendier

Illustration med texten Kulturstipendier

Varje år delar kulturnämnden i Strängnäs kommun ut kulturstipendier inom olika konstformer. Den totala stipendiesumman är på 50 000 kronor och kan sökas av enskilda personer, organisationer eller grupper.

Syftet med stipendiet är att lyfta och uppmärksamma kulturellt viktiga insatser inom områden så som dans, design, film, folkbildning, foto, konst, kulturarv, litteratur, musik och teater.

Stipendiesumman kan tillfalla en eller delas av flera sökande. Kulturnämnden kan också bestämma sig för att inte utdela årets stipendier om det saknas lämpliga kandidater.

Kulturstipendier kan sökas av enskilda personer, organisationer
eller grupper som:

  • är bosatta i eller på annat sätt har eller har haft anknytning till kommunen
  • har sin verksamhet inom kulturområden så som dans, design, film, folkbildning, foto, konst, kulturarv, litteratur, musik och teater
  • har gjort något bra inom kulturområdet som förtjänar att uppmärksammas genom ett stipendium.

Om ansökan

  • Du kan söka kommunens kulturstipendier under en begränsad period varje år.
  • Du kan själv anmäla ditt intresse eller nominera någon annan till att få stipendiet.
  • Till ansökan ska intyg och andra arbetsprover av intresse bifogas digitalt. Vid nominering ska ansökan följas av särskild motivering.

Ansök och nominera via vår e-tjänst

E-tjänsten för att ansöka och nominera till kulturstipendium år 2023 var öppen mellan den 1-30 september. Välkommen att ansöka nästa år!

Beslut om kulturstipendier

Bedömningen om vem som tilldelas ett stipendium baseras på en sammanvägd bedömning av de insatser personen, organisationen eller föreningen gjort inom sitt kulturområde och vilken anknytning det har till kommunen.

Vanliga frågor och svar

Svar: Alla kan söka som uppfyller ovanstående kriterier.

Svar: Nej, det kan ha gjorts tidigare.

Svar: Pengarna får användas till vad man vill och är en premiering för bra arbete.

Svar: Det är medel avsatta i kulturnämndens budget.

Svar: Nej, det kan även vara en fritidssysselsättning

Tidigare års kulturstipendiater

Dramatiserade vandringar i Strängnäs

Föreningen Dramatiserade vandringar i Strängnäs har i flera decennier varit ett unikt och populärt kulturinslag i Strängnäs stad.

Föreningen har genom åren engagerat kommunbor i alla åldrar att medverka och gestalta olika historiska händelser som utspelat sig i Strängnäs. Vandringarna lockar varje år många besökare, både invånare och turister.

För sitt sätt att sprida kunskap om den lokala historien med ett lustfyllt tilltal för en bred målgrupp, tilldelas föreningen Strängnäs kommuns kulturstipendium med 20 000 kronor.

Angela Ursol

Angela Ursol har på ett häpnadsväckande sätt etablerat sig som konstnär i Strängnäs och i Sverige, på bara ett och ett halvt år. Angelas konst är mångfacetterad och uttrycksfull och hon arbetar med en mängd olika tekniker och material. Angela har redan blivit inbjuden att ställa ut på flera ställen utanför Strängnäs, bland annat på Kulturhuset i Stockholm.

Angela Ursol tilldelas Strängnäs kommuns kulturstipendium med 20 000 kronor för sin kvalitativa och drabbande konst och för att hon är en god ambassadör för både Strängnäs kommun och Konstfabriken.

Inge ”Fritte” Bergqvist

Inge ”Fritte” Bergqvist kan och vet det mesta som är värt att veta, om människor och miljöer som finns och har funnits i och omkring Strängnäs. Fritte är i sanning en folkbildare och har på ett entusiastiskt sätt skapat intresse och engagemang kring den lokala historien, genom bland annat populära föreläsningar och tidningsartiklar under många års tid.

Strängnäskännaren Fritte Berqvist tilldelas Strängnäs kommuns kulturstipendium med 10 000 kronor för förmågan och viljan att dela med sig av sin stora historiska kunskap.

Ingela Korsell, författare

Ingela Korsell tilldelas Strängnäs kommuns kulturstipendium med 10 000 kronor för sitt framgångsrika och omfattande författarskap, med fokus på unga läsare. Ingela skriver med ett genuint barnperspektiv och lyckas på ett unikt sätt engagera och inkludera läsaren. Hennes berättelser har ett samtida anslag, anpassat för barn på 2000-talet och lyfter svåra ämnen utan att det tar över. Ingela Korsell har, tillsammans med kollegan Åsa Larsson haft stor betydelse för Mariefred som litterärt utflyktsmål, genom PAX-böckerna.

Anders Duus, manusförfattare och dramatiker

Anders Duus är en av landets mest produktiva manusförfattare, dramatiker och översättare. Anders tilldelas Strängnäs kommuns kulturstipendium med 10 000 kr för sin omfattande produktion av dramatik för både barn, unga och vuxna. ”Hyenor” och ”Tang” har tidigare uppförts av unga skådespelare i Strängnäs kommun. Pjäsen ”Syrénvägen” i uppsättning av Scenkonst Sörmland 2022 blev väldigt uppskattad både av publik och kritiker. Anders Duus har ett särskilt engagemang för ett rikt kulturutbud på landsbygden och är väldigt generös med sina texter och sitt professionella stöd i olika lokala sammanhang.

Danskompaniet Framework Dancing Art

Danskompaniet Framework Dancing Art får Strängnäs kommuns kulturstipendium med 10 000 kronor för sin höga tekniska kvalitet, intressanta dramaturgi och unika sätt att kombinera lärande med dansupplevelse. I barnföreställningen ”Cataracta” skapar de två dansarna och koreograferna en genuin publikkontakt genom sina smarta tempobyten, fantasieggande miljöer och sin artistiska idérikedom. Framework Dancing Art främjar dessutom dans lokalt, regionalt och nationellt genom att leda Danssommarjobb för unga dansare och genom att framföra dans i olika, oväntade miljöer.

Johan Patricny, konstnär klassiskt måleri

Johan Patricny tilldelas Strängnäs kommuns kulturstipendium med 5 000 kronor för sitt fantastiska måleri. Johan utmärker sig främst genom sitt detaljrika porträttmåleri men även genom landskapsmålning och illustration. I Mariefred kan Johan ses som en del av stadsbilden när han utövar friluftsmåleri. Johan är också engagerad i hemkommunen genom olika kreativa konstprojekt. 2019 kunde man se Johans verk i en mycket välbesökt och uppskattad utställning på Kulturhuset Multeum.

Roger Lindgren, graffitikonstnär

Roger Lindgren får Strängnäs kommuns kulturstipendium med 5 000 kronor för sin stora betydelse för att lyfta fram och främja en positiv upplevelse av graffitikonst i Strängnäs kommun. Genom mångårigt lokalt engagemang på bland annat Kulturdagarna har Rogers graffitiverk spridit glädje och gemenskap och väckt ett stort publikt intresse. Genom bredden vad gäller motiv har konstverken upplevts som både tillgängliga och åldersövergripande.

Anton Josefsson (MVRE), musikproducent och artist

Anton Josefsson är en ung, framgångsrik musikproducent och artist under namnet MVRE. Anton tilldelas Strängnäs kommuns kulturstipendium med 5 000 kronor för sitt personliga sound som kombinerar nydanande pop och Electric Dance Music. Anton arbetar musikaliskt världen över, vilket har lett till placeringar på spellistor med miljontals lyssnare och samarbeten med många etablerade producenter och artister. Anton Josefsson fokuserar inte bara på sina musikaliska framgångar utan vill vara en medveten förebild för mjuka manliga värden inom musikbranschen och allas rätt att få vara den man är.

Gunnar Jonsson, dokumentärtecknare

Gunnar Jonsson får Strängnäs kommuns kulturstipendium med 5 000 kronor som uppmuntran för sitt stora intresse av att dokumentera miljöer, lokaler, händelser, evenemang och platser i Strängnäs kommun genom att teckna i blyerts. Gunnar har tecknat tusentals Strängnäsmotiv och har genom åren blivit en känd lokal profil i kommunen. Gunnar Jonsson har även haft en utställning i Galleriet på Multeum.


Lena Arleij

Keramiker som bor och verkar strax utanför Mariefred. Hon är bildlärare med examen från Konstfack men arbetar nu heltid med keramiken. Lena Arleij tilldelas stipendiet för sina kreativa skapelser i stengods som väcker stor glädje och lust hos betraktaren. Se intervjun med Lena Arleij.

Ensemble

Ett ungt företag som de senaste året skapat digitala och fysiska arrangemang för ungdomar och tillgängliggjort kulturuttryck under pandemin på ett föredömligt sätt. Ensemble tilldelas stipendiet för att ha inspirerat och uppmanat unga människor att uttrycka sig och för att ha skapat plattformar för musiker och konstnärer under pandemin. Se intervjun med Ensemble.

Lotta Lagerström

Skådespelare som 2008 startade Teater Rita Prick som dramatiserat gamla folksagor. Hon driver även Clownclubben – Sörmlands sjukhusclowner som gör ett viktigt arbete för svårt sjuka barn. Lotta Lagerström tilldelas stipendiet för sitt arbete med att skapa fantasifulla världar med sin levande och starka publikkontakt. Se intervjun med Lotta Lagerström.

Olle Lindberg

Framstående och mångsidig musiker, sångare och tonsättare. Olle är lärare på Musikhögskolan i Stockholm och tillsammans med sin hustru Agnes Enerlund Lindberg framträder han i duon A&O. Olle Lindberg tilldelas stipendiet för sina imponerande verk samt framförandet av A requiem For The Living i Strängnäs domkyrka 2019. Se intervjun med Olle Lindberg.

Mariefreds hembygdsförening

En aktiv hembygdsförening som levandegör ett betydelsefullt kulturarv i Strängnäs kommun och förvaltar Callanderska gården i Mariefred. Mariefreds hembygdsförening tilldelas stipendiet för sitt arbete med att väcka och utveckla intresset för den gemensamma hembygden. Se intervjun med Mariefreds hembygdsförening.

André Ekelberg

Balettlärare som varit verksam i Strängnäs kommun sedan 1987 som danspedagog i klassisk balett, barndans och karaktärsdans. André Ekelberg tilldelas stipendiet för sin betydelsefulla kulturverksamhet som ger barn och unga möjlighet att utvecklas inom dans. Se intervjun med André Ekelberg

Emma Askling

Författare som debuterade med Det övergivna huset (2014) och sedan dess publicerat ytterligare tio kapitelböcker för barn och unga. Emma Askling tilldelas stipendiet för sina välskrivna berättelser som många barn och unga känner igen sig i. Se intervjun med Emma Askling

Johanna Brun

Musiker och låtskrivare som är uppvuxen och bor i Strängnäs. Hennes musikaliska karriär tog fart 2016 med vinsten av Musik Direkt Sörmland. Johanna Brun tilldelas stipendiet för sina finstämda sånger baserade på känslor och upplevelser. Se intervjun med Johanna Brun

Konstfabriken

Kulturverksamheten Konstfabriken har varit verksam på Tosterön sedan 2013 och har regelbunden utställningsverksamhet, kurser, workshops och kulturarrangemang för allmänheten. Konstfabriken tilldelas stipendiet för sitt engagemang som stärker det lokala kulturutbudet. Se intervjun med Catinca Nyström från Konstfabriken

Teodor Wolgers

Artist, producent, låtskrivare och musiker som är uppvuxen i Strängnäs och tidigare elev på Kulturskolan. Han producerar musik, i eget namn och till artister som Buster Moe, Elias, Moonica Mac och Prins Daniel. Teodor Wolgers tilldelas stipendiet för sin musik med stor genrebredd och ett skapande som är i ständig utveckling. Se intervjun med Teodor Wolgers

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2023