Klart med nya medborgarlöften för 2022 och 2023

Flygfoto över Strängnäs kommun med logga för medborgarlöftena

Lars Ekström, kommundirektör i Strängnäs kommun och Christer Sjökvist, lokalpolisområdeschef för Strängnäs/Eskilstuna undertecknade idag kommunens och polisens gemensamma medborgarlöften för 2022 och 2023.

Nytt för i år är att medborgarlöftena ska gälla de kommande två åren. Polisen och Strängnäs kommun ska under 2022 och 2023 fortsätta att arbeta gemensamt med fokus på ungdomar och kriminalitet. De nya medborgarlöftena innehåller också två nya fokusområden - våld i nära relation samt sexuell exploatering och kränkningar.

Nära samverkan ger bättre effekt

Medborgarlöftena ökar möjligheten att i ett tidigt skede upptäcka narkotikabruk hos unga och våld i hemmet som ofta är grundorsaken till annan kriminalitet och upplevelsen av otrygghet hos invånare i Strängnäs kommun.

– De kommande två åren lyfter vi två nya perspektiv som också hänger ihop med vårt fokus på ungdomar och droger. Det gäller våld i nära relation som är en grogrund för otrygghet hos både de som drabbas och de barn som växer upp i den miljön. Vi ska också lägga mer resurser på att motverka sexuell exploatering och kränkningar. Syftet är att motverka att våra invånare hamnar i utsatthet, kriminalitet och ett liv med droger, säger Lars Ekström, kommundirektör. Tillsammans är vi starkare och ett nära samarbete med vår polismyndighet är avgörande för att vi ska lyckas med att skapa en tryggare kommun och hjälpa våra ungdomar.

– Vi ser att vårt arbete har gett effekt samtidigt som vi måste fortsätta samverka kring det brottsförebyggande arbetet. Det är nödvändigt för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Strängnäs kommun, säger Christer Sjökvist, lokalpolisområdeschef. För att kunna jobba mer långsiktigt och få ut mer av våra aktiviteter som vi ger som löften, har vi ökat på vår bemanning av poliser i yttre tjänst i Strängnäs kommun. Vi har också placerat ut ett utökat verksamhetsansvar på de gruppchefer som har ansvar för Strängnäs kommun.

Brottsförebyggande aktiviteter under 2022-2023

Polisen och kommunen kommer under året att genomföra ett antal brottsförebyggande aktiviteter. Några exempel på aktiviteter är:

  • Polisen att fortsätta med sina täta kontakter med både skolor och fritidsgårdar.
  • Polisen kommer också att genomföra narkotikasök med hund på skolor i kommunen.
  • Strängnäs kommuns ska mäta avloppsvattnet i olika kommundelar för att se vilka narkotikapreparat som finns och i vilken omfattning.
  • Kommunen ska också utbilda fler medarbetare som har kontakt med barn och ungdomar om sexuella trakasserier och kränkningar.
  • Kommunen ska också arbeta förebyggande vad gäller våld i nära relation. I samverkan med polisen bjuder man in till informationsmöten och utbildningar. Arbetet får extra fokus under den återkommande nationella kampanjveckan En vecka fri från våld.

Du kan ta del av alla medborgarlöften för 2022-2023 på vår webbplats.

Uppföljning av medborgarlöften

Kommunen och polisen följer upp och utvärderar de gemensamma medborgarlöftena i samband med centrala Brå-möten under året. Uppföljningen publiceras både på polisens och kommunens webbplatser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2022