På Språkcentrum möts ukrainska barn i alla åldrar

Bilden från vänster: Cim Muhammadi, Kerstin Sunden, Laura Green, Elisabeth (Bisse) Lassesson, Irina Dercaci, Elma Bunic, Annmarie Hansson och Kia Wallin

På kort tid har kommunens Språkcentrum tagit emot cirka 100 barn från Ukraina i åldrarna 6 till 16 år. Här får de undervisning, nya vänner, gemenskap och möjlighet att lära känna det svenska samhället.

- Det var lite rörigt i början men nu har vi en mottagningsskola som är en trygg plats för eleverna, säger Bolennart Johannesson, ansvarig på Språkcentrum.

Språkcentrum flyttade in i sina nya lokaler på Campus-området i Strängnäs i april.

- Det fanns ingenting när vi började här. Inget var på plats. Nu har vi anställt ett 20-tal personal. De flesta jobbar deltid eller på timmar och flera är pensionerade lärare, säger Bolennart Johannesson.

Bland personalen finns det bland annat svenskalärare, svenska 2-lärare, speciallärare, modersmålslärare och tolkar.

- Vi har samlat en otrolig mångfald och kompetenser här. Vi har olika bakgrund och erfarenheter, säger Elisabeth ”Bisse” Lassesson, arbetslagsledare som också undervisar i svenska.

- Alla som är här är engagerade och drivna, berättar Laura Green, som arbetar med att kartlägga barnens kunskaper.

Nya vänner och ny kunskap

Alla hjälps åt med kommunikationen i skolan. Förutom tolkar och språkkunniga lärare kan vissa elever engelska och även föräldrar har hjälpt till att tolka.

- Eleverna är vid gott mod och de är vetgiriga. Högstadieeleverna utvecklas snabbt i det svenska språket. Skolan är en paus och tillflykt från deras liv. Men de kanske inte alltid orkar hela dagen, säger Cim Muhammadi, lärare i svenska som andra språk, som undervisar högstadieklassen.

- Ju mer eleverna känner sig hemma desto mer märks det att de har haft det jobbigt, säger Bolennart Johannesson.

Undervisningen drar igång klockan nio på morgonen och barnen är uppdelade i tre klasser. De flesta eleverna kände inte varandra när de började på Språkcentrum men de delar en historia och bygger snabbt sociala relationer. Det finns även barn från flera andra länder i klasserna och de är också med i gemenskapen. Undervisningen fokuserar på det svenska språket och hur skolan och samhället fungerar.

- Barnen från Ukraina tycker att skolan är friare i Sverige. Det är inte lika auktoritärt och de behöver inte vara rädda för lärarna. De är inte vana vid delaktighet och elevinflytande. Men de växer in i det. De får vara med och planera aktiviteter för att öva ute i samhället, vad de ska göra och hur. De har även demokratiskt fått rösta hur lång tid de behöver för olika delar av prov och vi har tillsammans tagit fram vilka regler som gäller när någon ska redovisa inför klassen, berättar Cim.

Högstadieeleverna jobbar med att skriva och redovisa muntligt på svenska kring ämnet civilkurage och mod.

- De är nervösa inför redovisningen. Men några av barnen i förskoleklassen fick redovisa och lära ut sången ”Huvud, axlar, knän och tår” till högstadieklassen. Det var modigt av dem och inspirerar de äldre barnen att också våga redovisa, berättar Cim.

Förbereder sig inför vanlig skola

Mitt på dagen äter barnen lunch på Thomasskolan och det är mycket uppskattat.

- De tycker att maten är lyxmat och de äter mycket. Speciellt av mat som de känner igen, som potatis, berättar Bolennart Johannesson.

I slutet av terminen ska eleverna genomgå tester för att se om de är tillräckligt förberedda för ordinarie skola. Skolorna som sedan tar emot eleverna ska få information om eleverna som kommer till dem så att de kan förbereda sig. Redan nu är ett samarbete igång med skolorna genom att barnen brevväxlar.

- Föräldrar har berättat för oss att sedan barnen har börjat skolan hos oss leker de och skrattar efter skolan. Förut var de mer sammanbitna men nu blommar de upp. Vi bidrar med en normalitet. Lärarna får många kramar och kärlekshälsningar, berättar Bolennart Johannesson

Några av eleverna studerar på distans i sin ukrainska skola.

- De tror och hoppas att de snart ska åka hem. Det är ingen skolplikt för barnen från Ukraina. Det finns säkert flera familjer som väljer att inte komma hit utan tänker att de snart ska återvända till Ukraina, säger Bolennart Johannesson.

Samarbetar och vägleder

Utöver skolundervisning ger Språkcentrum information till nyanlända om bland annat hur deras barn ska få förskola och kartlägger ungdomar som ska gå på Thomasgymnasiets introduktionsklass. Språkcentrum samarbetar också med flera andra verksamheter och organisationer.

  • Studiefrämjandet undervisar i svenska för vuxna måndag till torsdag.
  • Medarbetare från biblioteket är på plats och läser sagor varje torsdag.
  • Ungdomsvägledare ger traumastöd.
  • Öppna förskolan har informerat om sin verksamhet och några familjer har sökt sig vidare till öppna förskolans ordinarie verksamhet.
  • Region Sörmland har informerat om hälsa och vaccin.
  • Integrationssamordnare och socialtjänsten är involverade.
  • Kulturskolan har erbjudit plats till elever.
  • Nystartsjobb skapas i exempelvis Språkcentrums café i samarbete med föreningen Starka Händer.

Läs mer om kommunens arbete på samlingssidan Kriget i Ukraina.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2022