Kriget i Ukraina

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har kommunen på denna sida samlat information om hur kommunen påverkas och hur du kan bidra.

Vad gör kommunen?

Kommunen följer händelseutvecklingen och har tillsatt en arbetsgrupp som samordnar och koordinerar olika insatser inom kommunens verksamheter.

Det är Migrationsverket som bestämmer om och när boenden för ukrainska flyktingar ska öppnas och vilka som får plats där. Sedan april bor ett hundratal flyktingar på Mälarblick på Tosterö i Strängnäs. Kommunen har ansvar för att erbjuda nyanlända barn från Ukraina förskola och skolundervisning. Läs mer om Språkcentrums verksamhet i nyheten På Språkcentrum möts ukrainska barn i alla åldrar.

Hur kan jag bidra?

Det finns ett stort intresse att hjälpa flyktingar som kommer från Ukraina. Privatpersoner som vill hjälpa till hänvisas till lokala hjälp- och frivilligorganisationer.

Här ger vi förslag på olika sätt som du kan engagera dig:

Engagera dig i en förening eller organisation

Många vill engagera sig i flyktingmottagandet och hjälpa de som har flytt från kriget i Ukraina. Kommunen har inte möjlighet att samordna alla privata initiativ och därför uppmanar vi de privatpersoner som vill engagera att i första hand engagera sig i någon lokal förening eller frivilligorganisation.

Det finns flera lokala hjälp- och frivilligorganisationer, till exempel Röda korset i Strängnäs kommun.

I föreningsregistret på kommunens webbplats hittar du en lista med alla lokala föreningar.

Bli språkvän

Ett annat sätt att engagera sig är att bli språkvän. Genom att vara språkvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur.

Läs mer och anmäl dig på sidan Språkvän.

Om du vill skänka kläder och andra saker till ukrainska flyktingar hänvisar vi till lokala second hand-butiker. Där sorterar och organiserar volontärer materialet och förmedlar det vidare till flyktingarna. Läs mer i nyheten Så kan du hjälpa flyktingar från Ukraina.

Talar du ukrainska eller ryska? Vi söker nu personer som har goda språkkunskaper i ukrainska och ryska och som kan arbeta som tolk eller språkstöd i kommunens verksamheter. Anmäl dig genom vår e-tjänst.

Du som vill stötta hjälporganisationer

Du kan skänka pengar eller donera material och utrustning till hjälporganisationer. Tänk på att stötta en organisation som är välkänd, har hög transparens och god pålitlighet.

Här hittar du länkar till några etablerade hjälporganisationer:

Migrationsverket ansvarar för att ordna boende för flyktingar som inte kan ordna det på egen hand. De personer som redan fått boende hos privatpersoner i kommunen, men vill byta boende, ska kontakta Migrationsverket.

Du som vill erbjuda husrum åt ukrainska flyktingar

Många hör av sig till kommunen med erbjudanden om olika privata boenden, men kommunen har inte möjlighet att samordna eller förmedla bostäder som erbjuds av privatpersoner. Däremot sparar vi alla kontaktuppgifter och ber att få återkomma om läget eller behoven förändras.

Vill du hjälpa till med boende kan du anmäla det genom att skicka e-post till socialnamnden@strangnas.se.

Vi får många frågor om ersättning och det kommer inte utgå någon ersättning från kommunen eller Migrationsverket i de fall som privatpersoner öppnar upp sitt hem och tar emot flyktingar.

Om du vill anmäla ditt intresse för att bli familjehem till ett barn på flykt kan göra det via den nationella e-tjänsten Familjehem Sverige.

Anmälan till Familjehem Sverige.

Engagera dig i en frivillig försvarsorganisation

Som medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du bidra till att samhället fortsätter att fungera under kris och krig och att dina medmänniskor får stöd och hjälp.

Läs mer om frivilliga försvarsorganisationer och hur du kan engagera dig på MSB:s webbplats.

Skydd och asyl för personer från Ukraina

Som ukrainsk medborgare har man rätt att stanna i Sverige utan att ansöka om tillstånd i 90 dagar. Här har vi samlat information om vad som gäller.

För dig som är på flykt

Du som är på flykt från kriget i Ukraina hittar övergripande information om att komma till Sverige från Ukraina på Krisinformation.se.

Det finns också information på Migrationsverkets samlingssida om Ukraina.

Du som har flytt från kriget i Ukraina kan ha rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. Läs mer och ansök om skydd på Migrationsverkets webbplats.

Du får information om det svenska samhället, på bland annat ryska och engelska, på Informationsverige.se.

Massflyktingdirektiv från EU

Alla som flyr från Ukraina omfattas av det massflyktingdirektiv som EU har utfärdat. Det innebär att personer som flyr från Ukraina kan få skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Migrationsverkets webbplats finns information om vad som händer när en person har fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv, och vilka rättigheter och möjligheter personen har då.

Information om Strängnäs kommun

För att välkomna dig som nyligen anlänt från Ukraina har kommunen tagit fram ett informationsblad som berättar om vår kommun och den samhällsservice som finns här. Materialet finns tillgängligt på svenska, engelska och ukrainska. Vi har också samlat informationsmaterial från andra myndigheter och organisationer.

Att söka jobb i Sverige

Här hittar du information på ukrainska om vad som gäller när du ska söka jobb i Sverige: Arbetsförmedlingen Att söka jobb i Sverige

Informationsmaterial om Strängnäs kommun

För att välkomna de som nyligen anlänt från Ukraina har kommunen tagit fram en informationsbroschyr som berättar om vår kommun och den samhällsservice som finns här. Materialet finns tillgängligt på svenska, engelska och ukrainska.

Vi har också samlat informationsmaterial från andra myndigheter och organisationer.

Krisberedskap

Här kan du läsa mer om kommunens ansvar och ditt eget ansvar vid en kris.

Nationell krisberedskap

Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplats kan du läsa mer om Sveriges beredskap i händelse av kris eller krig.

Kommunens krisberedskap

Du kan läsa mer om kommunens ansvar och ditt eget ansvar vid en allvarlig händelse på sidan Kommunens krisberedskap.

Skyddsrum

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum. Det är sedan respektive fastighetsägare som ansvarar för sitt skyddsrum.

Hos MSB kan du läsa mer och hitta närmaste skyddsrum.

Sveriges säkerhetspolitiska läge

På webbplatsen Krisinformation.se finns samlad information om det säkerhetspolitiska läget. 

Försvarsmakten följer noga utvecklingen av säkerhetsläget. Läs mer om säkerhetsläget på Försvarsmaktens webbplats.

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar.

Vanligaste frågorna

Det första familjen behöver göra är att registrera sig hos Migrationsverket. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Kommunen har ansvar för att erbjuda nyanlända barn förskola och skolundervisning. Kontakta kommunens Språkcentrum för individuell bedömning och kartläggning. Läs mer på sidan Språkcentrum eller mejla till sprakcentrum@strangnas.se

Familjerna kan kontakta Språkcentrum för att få hjälp med skola och barnomsorg. Innan familjen kan göra en skolansökan ska eleven genomgå en kartläggning.
Kontaktuppgifter till Språkcentrum:
sprakcentrum@strangnas.se,  telefon: 0152-291 00

Den som vill skänka kläder och saker till ukrainska flyktingar hänvisas till lokala second hand-butiker som exempelvis 12 korgar eller Röda korsets Kupan. Där sorterar och organiserar volontärer materialet och förmedlar det vidare till flyktingarna. Läs mer i nyheten Så kan du hjälpa flyktingar från Ukraina.

Kommunen kan inte samordna hjälpinsatser eller att samla in till exempel kläder och leksaker. Privatpersoner som vill hjälpa till hänvisas till lokala hjälp- och frivilligorganisationer.

Kommunen har inte möjlighet att samordna eller förmedla bostäder som erbjuds av privatpersoner. Det är Migrationsverket som ansvarar för att ordna boende för flyktingar som inte kan ordna det på egen hand.

Vill du ändå anmäla att du kan hjälpa till med boende kan du skicka e-post till socialnamnden@strangnas.se. Vi sparar alla kontaktuppgifter och ber att få återkomma om läget eller behoven förändras.

Vi får många frågor om ersättning och det kommer inte utgå någon ersättning från kommunen eller Migrationsverket i de fall som privatpersoner öppnar upp sitt hem och tar emot flyktingar.

Kommunen har inte möjlighet att samordna alla privata initiativ och därför uppmanar vi de privatpersoner som vill engagera att i första hand engagera sig i någon lokal förening eller frivilligorganisation.

Vill du ändå anmäla att du har husrum eller kan erbjuda språkhjälp till flyktingar från Ukraina? Då kan skicka e-post till socialnamnden@strangnas.se. Just nu samlar vi endast in uppgifterna. Vi kommer att kontakta dig i ett senare skede om det blir aktuellt.

Barn och unga

Ja. Alla barn har rätt till skolgång. Det gäller både de som har fått uppehålls­tillstånd och asylsökande barn. Yngre barn erbjuds så snart som möjligt plats i förskola. Barn som fyller sex år kan börja i förskoleklass. Kommunen har ansvar för att erbjuda förskola och skolundervisning för asylsökande barn.


Ensamkommande är barn och unga upp till 18 år som anländer till Sverige utan medföljande vårdnadshavare. Kommunerna är enligt lag skyldiga att ta emot ensamkomman­de barn. Barnen är i alla åldrar. Eftersom barnen är omyndiga tilldelas de en god man. Om barnet får uppehållstillstånd innan 18 års ålder, får barnet en särskilt förordnad vårdnadshavare. Vill du ta hand om ett ensamkommande barn behöver du ansöka om att bli familjehem.

Flyktingmottagande och asylprocessen

Om man har ett skyddsbehov eller välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av till exempel nationa­litet, religiös eller politisk uppfattning, eller sexuell läggning är man flykting enligt FN:s flyktingkonvention, svensk lag och EU-regler.

Asyl betyder egentligen rätt till skydd. Reglerna för vilka som har rätt till skydd (asyl) i Sverige finns i den svenska utlänningslagen. Både FN:s flyktingkonvention (Genèvekonventionen) och EU:s regelverk är inarbetade i den svenska lagstiftningen.

Uppehållstillstånd är ett beslut om att få stanna i Sverige. Uppehållstillstånd kan vara antingen tillfälliga (TUT) eller permanenta (PUT). En utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd och som är folkbokförd i Sverige har i princip samma rättigheter och skyldigheter som svenska medbor­gare, med vissa undantag.

Kvotflykting är en särskild kategori flyktingar – en person som har valts ut av UNHCR och som sökt och beviljats asyl innan ankomst till Sverige.

Nyanlända kallas alla som fått uppehållstillstånd. Nyanländ är man i maximalt två till tre år, det vill säga under tiden som etablerings­fasen pågår.

Boende och försörjning

En del flyktingar bor privat hos vänner och bekanta. Som flykting kan man få hjälp med boende via Migrationsverket som placerar flyktingar på boenden i olika kommuner.

Vill du anställa en person som kommit till Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina? Läs vad som gäller hos Arbetsförmedlingen: Att anställa en person från Ukraina.

Här hittar du information på ukrainska om vad som gäller när du ska söka jobb i Sverige: Arbetsförmedlingen Att söka jobb i Sverige

Asylsökande ska i första hand försörja sig själva genom egna besparingar. Saknas pengar kan man ansöka om dagersättning från Migrationsverket. Ersättningen för en vuxen varierar mel­lan 24 och 71 kronor per dag beroende på om man bor i ett asylboende där mat ingår eller inte. Dessa pengar ska även räcka till inköp av till exempel kläder, medicin och hygienartiklar.

Nyanlända som är i etablering och följer sitt program på heltid får ersättning från Försäkringskassan. Utöver detta kan man få ersättning för delar av sin bostadskostnad samt tillägg om man har barn.

När man har blivit beviljad uppehållstillstånd blir man kallad till Arbetsförmedlingen. Här erbjuds man ett etableringsprogram. Programmet grundar sig på tidigare yrkeserfarenheter och utbildning. Syftet är att nyanlända så snabbt som möjligt ska lära sig svenska och kunna försörja sig.

Kommunens roll i etableringen är bland annat att ansvara för mottagande och bostadsförsörjning, samhällsorientering och undervisning i svenska för invandrare. Kommunen ansvarar också för insatser som gynnar etableringen i det svenska samhället.

Under asylprocessen ska Migrationsver­ket erbjuda flyktingen boende. Många hittar också själva någonstans att bo, vilket ofta blir hos släktingar eller vänner.

Ensamkommande barn och ungdomar, som kommunen tar emot enligt avtalet med Migrationsverket, bor i HVB-hem, stödboende eller familjehem som kommunen ordnar.

Kommunen är också skyldig att ordna boende till den som fått uppehållstillstånd och blir anvisad till kommunen.

Andra måste ordna sitt boende på egen hand och är då hänvisade till den vanliga bostadsmarknaden, precis som alla andra.

Entreprenören ansvarar för den löpande verksamheten på asylboendet. Migrationsverket ansvarar för asylutredning och dagersättning för de som bor på anläggningen.

I dagsläget ger EU:s massflyktingsdirektiv inte rätt till vuxenutbildning. Kommunen följer skollagen och vuxenutbildningsförordningen. Ändras direktiven från regering och riksdag följer kommunen detta.

Läs mer här Rätt till sfi - Skolverket

Ja. Regionen Sörmland ansvarar för den allmänna hälso- och sjukvården.

Kostnaderna för nyanlända finansieras via statsbidrag. Dessa bidrag ska täcka kost­nader för exempelvis utbildning i svenska för invandrare (SFI) och merkostnader för skola och barnomsorg.

För de asylsökande står Migrationsver­ket för kostnaderna. För flyktingar med uppehållstillstånd har kommunerna ansvar, men får ersättning i form av olika statsbidrag. Dessa bidrag ska täcka kost­nader för exempelvis utbildning i svenska för invandrare (SFI) och merkostnader för skola och barnomsorg.

Stöd vid oro

Känner du dig orolig? Det finns flera sätt att minska din oro och det finns flera organisationer dit du kan vända dig om du behöver någon att prata med. På krisinformation.se finns det information om var du kan vända dig.
Läs mer på sidan Stöd vid oro

Vuxen pratar med barn

Så pratar du med barn

Vi har samlat information om hur du kan stötta barn och unga i din närhet.

För dig som är ung

Du som är ung, eller har kontakt med ungdomar, får gärna ta del av och tipsa vidare om vår sida för unga i Strängnäs kommun. Där hittar du bland annat information om våra fritidsgårdar och ungdomscoacher, som erbjuder dig samtalsstöd och att hänga med på aktiviteter för att tänka på annat.

Källkritik

Mycket information sprids i media och sociala medier. Det är viktigt att vara källkritisk, det vill säga att värdera information som sprids. Är avsändaren till informationen trovärdig? Avstå från att sprida information som du inte säkert vet stämmer. Läs mer om källkritik på krisinformation.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2022