Silviasystrar lyfter kommunens demensvård

I Strängnäs kommun arbetar Silviasystrar och undersköterskor med specialistkunskap inom demensvård på kommunens särskilda boenden, hemtjänst och dagverksamheten Ekbacken. I juni examinerades ytterligare en Silviasyster och bidrar med sin spetskompetens inom demenssjukvård.

Efter två års utbildning är Jacquiline Onoya Hoshmand nu Silviasyster. Hon jobbar inom hemtjänsten i Strängnäs kommun och uppvaktades den 7 juni av bland annat socialnämndens ordförande Bodil Mellgren och Hannele Ekman, enhetschef på hemtjänsten.

– Att vara Silviasyster är ett stort ansvar och tillsammans med teamet ser jag fram emot att nyttja mina nya kunskaper. Målet med vård och omsorg är alltid att uppnå bästa möjliga livskvalitet för våra äldre, säger Jacquiline Onoya Hoshmand, nyutexaminerad Silviasyster.

Viktig resurs inom demensvården

Utbildningen till Silviasyster ger undersköterskor en unik spetskompetens inom demensvård samt möjlighet till personlig utveckling. I rollen som handledare sprider våra Silviasystrar kunskap om personer med demenssjukdoms behov till anhöriga och kollegor. I Strängnäs kommun arbetar just nu åtta Silviasystrar inom särskilt boende, hemtjänst och dagverksamheten Ekbacken.

– Våra Silviasystrar är en viktig resurs inom demensvården. Att medarbetare tar chansen att vidareutbilda sig vid sidan av sitt arbete är till nytta för hela verksamheten. Vårt mål är att ha Silviasystrar inom både särskilt boende, hemtjänst och daglig verksamhet. Att kunna vidareutbilda befintlig personal är självklart en fördel, säger Eva Alama, verksamhetschef för äldreomsorg.

Silviasystrarna arbetar för att de som lever med en demenssjukdom ska få vård anpassad utifrån sig och sina behov. De arbetar praktiskt men har också en viktig roll i den interna kompetensutvecklingen inom äldreomsorgen på vård- och omsorgsboenden eller inom hemtjänsten i Strängnäs kommun.

– Jag känner mig stolt över det vi åstadkommit tillsammans gällande demensvården inom Strängnäs kommun. Fler medarbetare som innehar specifik demenskunskap har gjort skillnad på demensvården. Bland annat erbjuds personcentrerade aktiviteter och miljöanpassningar till våra brukare i större omfattning och arbetet med grundläggande kompetensförsörjning inom demens hålls levande, säger Jenny Stavem, verksamhetsutvecklare demens.

Utbildning på högskolenivå

Silviasysterutbildningen ger 60 högskolepoäng med fokus på omvårdnad vid demenssjukdom och undersköterskans roll som samordnare för en god vård och omvårdnad. Utbildningen utgår från den palliativa vårdfilosofin, som bygger på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete samt stöd till närstående.

Efter genomgången utbildning får studenterna ta emot Silviahemmets brosch och rättighet att bära titeln Silviasyster.

Utbildningen har skett på distans och halvfart under två års tid vid Sophiahemmets högskola i Stockholm. Under studietiden arbetar undersköterskorna som vanligt på sitt ordinarie jobb. Utbildningen finansieras av Andréns Stiftelsen för läkarvård.

Läs mer om kommunens arbete vid demenssjukdom på strangnas.se/demens

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juni 2022