Demens

För dig med demenssjukdom och dina anhöriga finns olika former av stöd och omsorg.

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar som kan drabba hjärnans funktioner och medföra psykiska, fysiska och sociala problem. Symptom kan vara svårigheter med minnet, kommunikationsproblem, och personlighetsförändring.

Hur får jag hjälp?

Den medicinska utredningen görs av läkare, kontakta din vårdcentral.

Ansök om stöd

Vilken slags stöd du och din familj har rätt till beror på vad du har för behov av stöd. Behöver du ansöka om till exempel hemtjänst, avlösning i hemmet, boende eller möjlighet att få delta i dagverksamhet riktad till personer med demenssjukdom?

Då ska du vända dig till socialkontorets biståndshandläggare. Biståndshandläggare når du via kommunens kontaktcenter.

Du kan läsa mer om det stöd och den hjälp som kommunen erbjuder i foldern som finns att ladda ner här. Foldern finns också att hämta på anhörigcentrum och vårdcentraler i kommunen.

Med dig i fokus - Du vet

I Strängnäs kommun strävar vi efter att arbeta personcentrerat i mötet med dig. Det innebär att den personal som du kommer i kontakt med ser dig som en person med unika erfarenheter och anpassar din vård utifrån dig och dina behov.

En viktig pusselbit i det personcentrerade mötet är din livsberättelse. I Strängnäs kommun kallar vi livsberättelsen Du vet. Det är ett häfte med olika frågor om dig som du svarar på själv eller med hjälp av personal eller en anhörig. Det kan vara viktiga händelser ur ditt liv men även information om hur du vill bli bemött och vad du har för vanor. Det hjälper oss att veta mer om vem du är och vad som är betydelsefullt för dig.

Har du fyllt i en levnadsberättelse, livsbok eller livsberättelse sedan tidigare tar vi gärna del av den. Syftet med livsberättelsen är att vi vill lära känna dig bättre så att vi kan erbjuda ett stöd som är anpassat utifrån dina behov.

Skriv gärna ut ett exemplar av mallen till Livsberättelsen!

Team Silvia

Strängnäs kommun har ett demensteam bestående av Silviasystrar och specialistundersköterskor som är specialiserade inom demens. De finns här för att se till att du får vård anpassad utifrån dig och dina behov.

Deras uppdrag är:

  • Säkerställa att du som lever med en demenssjukdom och dina anhörigas behov uppmärksammas och beaktas.
  • Ha en viktig roll i kompetensutveckling inom vård och omsorg vid demenssjukdom i äldreomsorgen inom Strängnäs kommun.
  • Bidra till en jämställd och jämlik vård genom att införa rutiner och arbetssätt för demensvården.
Bilder beställda av socialkontoret för kommunikation gällande utvecklingsarbete runt Demens

Ekbackens dagverksamhet

Ekbackens dagverksamhet är till för dig som diagnostiserats med demenssjukdom.

Cheerful 60s father embrace grown up child guy missed glad to see him, multi generational men relative people remembering life laughing, telling funny stories from past, dad and son connection concept

Stöd till dig som anhörig

Kommunens anhörigstöd erbjuder hjälp till dig som är anhörig.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2023