Demens

För dig med demenssjukdom och dina anhöriga finns olika former av stöd och omsorg.

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som kan drabba hjärnans funktioner och medför psykiska, fysiska och sociala problem.
Symptom kan bland annat vara svårigheter med minnet, kommunikationsproblem, personlighetsförändring och svårigheter att hitta. Demens tillhör inte det normala åldrandet, men är vanligare i hög ålder.

Hur får jag hjälp?

Den medicinska utredningen görs av läkare, kontakta därför först din vårdcentral. Här görs en demensutredning och efter den kan diagnos ställas.

Ansökan om stöd

Behöver du ansöka om till exempel hemtjänst, avlösning i hemmet, boende eller möjlighet att få delta i dagverksamhet riktad till personer med demenssjukdom, då ska du vända dig till socialkontorets biståndshandläggare. Socialkontorets biståndshandläggare når du via kontaktcenter.

Stöd till dig som är anhörig

Anhörigcentrums verksamhet arbetar för att människor som ger och är i behov av stöd ska få bättre förutsättningar och livskvalitet.

Vi vänder oss till dig som ger någon närstående vård och stöd oavsett relation, ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Hos oss kan du få information och hjälp att knyta rätt kontakter. På våra olika träffar, föreläsningar eller på andra hälsofrämjande aktiviteter har du möjlighet att möta och byta erfarenheter med andra människor som befinner sig i en liknande situation

Demenssjuksköterska

Dennes huvudsakliga uppgift är att utbilda personal inom Strängnäs kommun i bemötande och demens, samt vara konsulterande till socialkontorets verksamheter inom dessa ämnen. Demenssjuksköterskan stödjer även personer som drabbats av demenssjukdom (främst i tidigt stadie).

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2020