Höjd kompetens och ny teknik ska ge tryggare brukare

I juni examinerades Strängnäs kommuns nya välfärdstekniksamordnare. De kommer bli en viktig del i socialkontorets digitaliseringsresa och arbetet med att införa välfärdsteknik i verksamheterna.

Välfärdsteknik är teknik som används för att öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för äldre och funktionsnedsatta med behov av stöd.

– Vi har många både inom äldre- och funktionshinderomsorgen som vill vara mer självständiga. Genom välfärdsteknik och medarbetare med rätt kompetens skapar vi bättre förutsättningar för det till fler, säger Åsa Eriksson, områdeschef inom den kommunala hemtjänsten.

Välfärdstekniksamordnarnas uppgift är att stötta och handleda brukare och medarbetare i användandet av ny teknik. De kommer också att ingå i socialkontorets digitaliseringsgrupp som arbetar med att undersöka hur vi kan använda ny teknik i våra verksamheter.

– För oss har det varit en väldigt värdefull utbildning. Det är både ett intressant ämne och bidrar till den personliga utvecklingen, berättar Merit Milby som arbetar inom hemtjänsten i Strängnäs och Vårfruberga och som under sitt projektarbete i utbildningen tittat på hur man kan använda surfplattor för att aktivera brukare inom hemtjänsten.

Anne-Sophie Wallin som arbetar inom hemtjänsten i Mariefred, Åker och Stallarholmen menar att det bästa med utbildningen har varit att få knyta kontakter över verksamhetsgränserna. Linda Mussa som arbetar på Isabellagården 1 lägger till:

– Ja, vi är ett väldigt framåt gäng och vi behöver medarbetare som vågar prova nytt och som kan stötta kollegor som har det svårt med att använda tekniken på rätt sätt.

Enligt en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner ska Sverige år 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringen och e-hälsans möjligheter för att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa.

– För att kunna stötta våra brukare måste våra medarbetare vara utbildade och känna sig trygga i hur tekniken kan användas, säger Åsa Eriksson.

Vidareutbildning genom äldreomsorgslyftet

Med hjälp av medel från Äldreomsorgslyftet har Strängnäs kommun utbildat handledare, undersköterskor, språkombud och specialistundersköterskor.

Äldreomsorgslyftet är ett statsbidrag som kommunen kunnat söka för att stärka kompetensen inom vård och omsorg genom att ge personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid.

Utbildningen till Välfärdstekniksamordnare erbjuds på yrkeshögskola och omfattar 100 YH-poäng. Som välfärdstekniksamordnare stöttar man användandet av välfärdsteknik inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Strängnäs kommun.

I vintras examinerades dom första undersköterskorna som utbildats genom äldreomsorgslyftet. Läs mer i nyheten Fler undersköterskor med äldreomsorgslyftet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2022