Simhallen i Larslunda ut på upphandling

Simhallen i Larslunda ska upphandlas och kommunen söker nu entreprenörer som kan bygga hallen. Byggstart ska ske i höst och simhallen ska vara klar hösten 2024.

Larslundaområdet ska utvecklas till hela Strängnäs kommuns sport- och fritidscenter med plats för många olika aktiviteter. Bland annat ska en ny simhall byggas på området.

Simbassänger för alla

Simhallen ska vara öppen för allmänheten, simundervisning och föreningar. Byggnationen av simhallen ska ske hållbart, miljövänligt och hallen ska vara tillgänglig.

Simhallen kommer att ha tre olika bassänger och en småbarnspool. 25-metersbassängen kan ha åtta tävlingsbanor eller tio träningsbanor och i anslutning till den finns det utrymme för 200 publikplatser.

Rehabbassängen ska ha höj- och sänkbart golv och hiss för tillgänglighet. I denna bassäng är vattnet varmare. Även undervisningsbassängen har höj- och sänkbart golv och hiss för tillgänglighet.

I småbarnspoolen blir det vattenlek, lekfigurer och minirutschkana. Med hjälp av ljudabsorbenter ska ljudnivån i hallen dämpas.Det finns flera olika omklädningsrum varav ett multiomklädningsrum med taklift.

Många är engagerade i simhallen

I mitten av maj fick politiker, organisationer, föreningar och medarbetare på kommunen en presentation av hur simhallen ska se ut. Arkitekterna från We Group visade bilder, material, färgsättning och beskrivning av byggnadens yttre och inre innehåll. Nu publiceras materialet på kommunens webbplats så att även du som kommuninvånare kan ta del av hur simhallen kommer att se ut.

Ett informationsmöte har även hållits för lokala entreprenörer för att visa det kommande byggprojektet som de har möjlighet att lämna anbud på.

På gång i Larslunda

Samtidigt som upphandlingarna för simhall pågår är detaljplanen för Larslunda ute på granskning. Läs mer i nyheten Ny detaljplan för Larslunda ute på granskning.

Du kan också följa projektet på vår samlingssida på kommunens webbplats: strangnas.se/larslunda

Idrottshallen, som också ska byggas på Larslunda, projekteras under hösten 2022 för att lämnas ut på anbud våren 2023. Hallen ska bli klar hösten 2024.

Lämna anbud

Nu finns det möjlighet för företag att lämna anbud på upphandlingar för. Det är flera upphandlingar och de läggs upp efterhand. Byggstart planeras under hösten. Är du företag och vill lämna anbud? Läs mer på sidan Pågående upphandlingar.

Skisser från projektmaterialet

We group har tagit fram skisser på simhallen. Vissa saker kan förändras under arbetets gång.

Simhallens entré mot norr.

Simhallens entré från norr.

Undervisningsbassängen.

Undervisningsbassängen.

Småbarnspool med liten rutschkana och vattenlek.

Småbarnspoolen.

Rehabbassängen.

Rehabbassängen.

Ritning över hur simhallen är planerad.

Ritning över hur simhallen är planerad.

Foajé och reception.

Reception och foajé.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2022