• Startsida
  • / Nyheter
  • / Tack till alla som svarade på SCB:s medborgarundersökning

Tack till alla som svarade på SCB:s medborgarundersökning

Strängnäs kommun får högst betyg inom området hur kommunen är att bo och leva i. Även Räddningstjänsten och skötsel av allmänna platser får högt betyg.

Det framgår av den medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån, SCB, genomförde i Strängnäs kommun under hösten 2022.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och skickas till ett slumpmässigt urval på 1200 personer i åldrarna 18 år eller äldre. Av dessa besvarade 35 procent årets enkät i Strängnäs kommun.

De områden som fått höga betyg är till exempel räddningstjänstens arbete, skötsel av allmänna platser som parker och torg och kommunens idrotts- och motionsanläggningar.

– Det är ett glädjande svar på vårt arbete på teknik- och servicekontoret vi ser här. Vårt fokus på invånarna i Strängnäs kommun har lönat sig och vi är stolta över våra medarbetare som utför ett arbete som är positivt och uppmärksammas av de som bor i vår fina kommun, säger Anna Werner kontorschef på teknik- och servicekontoret.

Ta del av hela undersökningen

Ta del av hela resultatet och tidigare års undersökningar på sidan Medborgarundersökningar på kommunens webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2023