Skärpt eldningsförbud i Strängnäs kommun

Det torra vädret fortsätter och brandrisken är mycket hög. Kommunens räddningstjänst har därför beslutat att införa skärpt eldningsförbud från och med 12 juni 2023.

Kommande veckas höga temperaturer och inga tecken på regn gör att brandrisken är mycket hög just nu. Räddningstjänsten i Strängnäs kommun och kringliggande kommuner har därför beslutat att införa skärpt eldningsförbud från och med 12 juni 2023 klockan 14.00.

Vad innebär skärpt eldningsförbud?

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Vid skärpt eldningsförbud är det också förbjudet att grilla eller laga mat vid iordningsställda fasta grillplatser.

Det är inte tillåtet att:

  • Elda eller grilla i skog och mark. Det är också förbjudet att grilla eller laga mat vid iordningsställda fasta grillplatser.
  • Använda engångsgrill.
  • Använda pyroteknik eller förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen med öppen låga. Det är alltså förbjudet att använda gasolbrännare för att rensa ogräs.

Det är tillåtet att:

  • Grilla på egen tomt. Så länge man använder grill eller annan anordning för matlagning som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.
  • Använda stormkök som drivs av gas eller vätska om det är placerat på obrännbart underlag och faran för antändning och brandspridning är låg.

Läs mer på sidan Eldningsförbud.

Du ansvarar för brandsäkerheten

Kommunen kan inte utfärda något förbud mot annat än öppen eld. Vi avråder dock starkt från arbetsmoment som kan innebära gnistbildning, exempelvis slåtter av vägrenar eller körning med maskiner som har larvfötter av stål på brännbar mark.

Kom också ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om riktlinjer och regler följs. Var försiktig och se till att ha släckutrustning nära till hands. Släck grillglöden med vatten när du är klar.

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Läs mer på sidan Elda utomhus.

In English

There is a fire ban in the municpality of Strängnäs from 2 a.m. on June 12 2023 which will apply until further notice.

eldningsförbud
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2023