Eldningsförbud

Vid stor brandrisk kan det vara förbjudet att elda i skog och mark. Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda eldningsförbud.

Lilla hotellet

Vilka aktiviteter som omfattas av eldningsförbud kan vara olika beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet gäller. Vi informerar alltid på strangnas.se och i sociala medier när eldningsförbud råder och när det upphävs.

Om eldningsförbud råder kan du hitta information om beslutet som en nyhet på vår webbplats.

Frågor och svar om eldningsförbud

Vad betyder eldningsförbud? Hur får jag veta att det är eldningsförbud? Här hittar du vanliga frågor och svar om eldningsförbud.

Eldningsförbud innebär att du inte får elda med öppen låga. Förbudet gäller för eldning i alla typer av anordningar som avger värme, lågor, glöd, som kan ge gnistbildning eller på annat sätt överföra värme till underlaget. Du får endast grilla med kol/briketter/gasol i iordningsställda grillplatser och i din trädgårdsgrill. Engångsgrillar och grillar på korta ben är förbjudna. Du ska alltid ha släckutrustning i närheten och se till att släcka helt när du har grillat klart.

Om eldningsförbudet förhöjs går vi ut med aktuell information via media, strangnas.se och sociala medier.

Eldningsförbudet införs när det är extremt torrt i skog och mark. En brand kan då snabbt sprida sig över stora ytor och bli mycket svår eller omöjlig för räddningstjänsten att släcka.

Nej.

Det krävs stora mängder regn för att eldningsförbudet ska upphävas. Länsstyrelsens och räddningstjänsten beslutar och informerar om när det har kommit tillräckligt mycket regn så att eldningsförbudet kan hävas. Du får information via media, strangnas.se och sociala medier.

Grillen ska ha ben i midjehöjd vid eldningsförbud för att det ska vara tillåtet att grilla.

Nej, räddningstjänsten åker inte ut särskilt för detta. Upplys gärna själv de som eldar om att det är eldningsförbud och om du känner att du inte får gehör kan du polisanmäla händelsen. Den som avsiktligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kapitlet 3 § lag (2003:789) om skydd mot olyckor.

Nej, men det är olämpligt att köra skogsavverkningsmaskiner när det är eldningsförbud.

Räddningstjänsten utfärdar inte förbud för rökning.

Eldningsförbudet upphör när räddningschef i beredskap beslutar att det ska upphöra. Vi informerar alltid via media, strangnas.se och sociala medier när det blir eldningsförbud och när beslutet upphävs.

 

Ett eldningsförbud baseras på brandriskprognoser från SMHI (utförs dagligen av räddningstjänsten). Om det under en längre period har varit torrt och varmt med stor risk för brand i skog och mark, och vädret förväntas hålla i sig ett antal dagar framåt kan kommunen eller länsstyrelsen utfärda eldningsförbud som en förebyggande åtgärd mot bränder.

Mer information

Kontakta gärna räddningstjänsten, 0152-291 86 eller raddningstjansten@strangnas.se om du har fler frågor om eldningsförbud.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Omsorg och hjälp