• Startsida
  • / Nyheter
  • / Strängnäs kommun och polisen överens om nytt treårigt samverkansavtal

Strängnäs kommun och polisen överens om nytt treårigt samverkansavtal

kommunen och polisen skriver under samverkansöverenskommelsen

Kommunen och polisen är överens om att fortsätta arbeta för en ökad trygghet och minskad kriminalitet. Samtidigt vill man öka samarbetet när det gäller till exempel sexuell exploatering, kränkningar och våld.

Den 21 juni träffades representanter för kommunledningen och lokalpolisområde Eskilstunas ledning för att skriva under det nya treåriga samverkansavtalet för 2023–2026.

–  Det känns tryggt och bra att vi har ett nytt flerårigt samverkansavtal. Vårt nya avtal sätter fokus på fler områden som på senare tid blivit mer aktuella i vår kommun. Jag är också glad för att vi nu har på pränt att vi tillsammans med polisen ska utveckla samarbetet med näringslivet, som också är en viktig pusselbit i det här arbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

–  Jag är mycket nöjd med samverkansavtalet. Vi fortsätter jobba med tidigare fokusområden där vi med gemensamma krafter och ett tydligt fokus kommer att arbeta förebyggande för att förhindra brott och öka tryggheten för alla invånare i kommunen. Det känns också bra att vi stärker arbetet kring sexuell exploatering, kränkningar och våld i olika sammanhang, säger lokalpolisområdeschef Oscar Nissfolk.

Prioriterade områden under 2023–2026

De prioriterade områdena för den kommande perioden är:

  • Skydda barn och unga från att hamna i utanförskap, kriminalitet och missbruk.
  • Verka för trygga miljöer både inomhus och utomhus.
  • Genom kommunikation öka medvetenheten om hur man kan förebygga brott och stärka tryggheten.
  • Verka för att öka medvetenheten hos invånarna gällande sexuell exploatering, kränkningar, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och kränkningar.
  • Arbeta för en säker och trygg trafikmiljö.
  • Utveckla samverkan med näringslivet.

Parterna fortsätter jobba med tidigare fokusområden samtidigt som man stärker samarbetet framför allt när det gäller sexuell exploatering, kränkningar och våld i olika sammanhang och trygga miljöer både inomhus och utomhus. Man vill också utveckla och bredda samverkan med näringslivet.

Vad är en samverkansöverenskommelse?

Samverkansöverenskommelsen mellan Strängnäs kommun och lokalpolisen löper över tre år och är grunden till det strategiska och operativa brottsförebyggande arbetet. Den ska också verka för en minskad brottslighet och ökad trygghet i kommunen.

Medborgarlöften kopplade till överenskommelsen

Vartannat år kommer parterna dessutom överens om medborgarlöften. Där berättar man mer konkret vad som ska göras under de kommande åren, utifrån vad parterna har avtalat i samverkansöverenskommelsen. Man tittar på den gemensamma lägesbilden och tar fram åtgärder som kräver gemensamma insatser från kommunen och polisen. Lägesbilden tar man fram genom dialog och möten.

Du kan ta del av mer information om hur kommunen arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder här på vår webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2023