Eldningsförbudet lindras - detta gäller från 4 juli

Efter de senaste dagarnas regn har Räddningstjänsten beslutat att lindra det skärpta eldningsförbudet. Det innebär att du återigen får grilla på fasta grillplatser, men det är fortfarande förbjudet att grilla och elda i skog och mark.

Eldningsförbudet gäller från och med tisdag den 4 juli 2023 klockan 12.00 och tills vidare.

Det här gäller nu

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.

Det är inte tillåtet att:

  • Elda eller grilla i skog och mark. Förbudet omfattar eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande).
  • Använda engångsgrillar direkt på marken.

Det är tillåtet att:

  • Grilla på egen tomt.
  • Grilla eller laga mat på allmän mark vid iordningsställda fasta grillplatser. Grillplatserna ska vara avgränsade med obrännbart materiel, så att faran för antändning och brandspridning är låg (exempelvis en sandfylld betongring) eller på en grill med höga ben.
  • Använda stormkök som drivs med gasol eller sprit.

Läs mer på sidan Eldningsförbud.

Du ansvarar för brandsäkerheten

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om riktlinjer och regler följs. Var försiktig och se till att ha släckutrustning nära till hands. Släck grillglöden med vatten när du är klar.

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Läs mer på sidan Elda utomhus.

In English

There is still a fire ban in the municpality of Strängnäs which will apply until further notice.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2023