E-förslag ersätter medborgarförslag

Efter ett beslut i kommunfullmäktige är det bestämt att e-förslagen ersätter medborgarförslagen. E-förslagen är öppna för fler personer som bor och verkar i kommunen.

Sedan flera år har man som invånare i Strängnäs kommun kunnat välja mellan att lämna in e-förslag eller medborgarförslag. Den 28 augusti bestämde kommunfullmäktige att kommunen ska fokusera på modellen med e-förslag och ta bort medborgarförslagen. Det frigör resurser som innebär att verktyget för e-förslag kan uppdateras och utvecklas för att bli tillgängligt för så många som möjligt.

Vi hoppas att fler invånare, och gärna andra med kopplingar till vår kommun, blir ännu mer aktiva och bidrar med goda idéer och förslag, säger Bodil Mellgren (S), kommunfullmäktiges ordförande.

Alla är välkomna att lämna in e-förslag. Det spelar ingen roll var du bor eller hur gammal du är. Det räcker att du är till exempel sommarboende, besökare eller är intresserad av platsen Strängnäs kommun av annan orsak för att du ska få lämna in ditt förslag och samla röster.

E-förslagsmodellen är på flera sätt mer demokratisk än de traditionella medborgarförslagen. Fler får möjlighet att vara med och påverka. Dessutom är e-förslagen mer flexibla eftersom vi förtroendevalda här får möjlighet att säga ja till antingen hela eller vissa delar av förslaget. Ett medborgarförslag behövde bifallas eller avslås i sin helhet, vilket ställer mycket höga krav på invånaren som vill skicka in sitt förslag, säger Bodil Mellgren (S).

För att ett e-förslag ska kunna gå vidare till omröstning ska det vara av allmänt intresse och handla om frågor eller verksamheter som kommunen har ansvar för och möjlighet att besluta om.

Så gör du ett e-förslag

Det här gäller:

  • Du skickar in ditt förslag i kommunens dialogportal Delta och påverka.
  • Du väljer själv hur länge ditt förslag är aktivt.
  • Du ansvarar själv för att marknadsföra ditt förslag och samla röster under perioden.
  • Om ditt förslag samlar minst 30 röster går det vidare till politisk behandling. Samtidigt är det möjligt för beslutsfattare att lyfta goda idéer som inte lyckas nå 30 röster.
  • E-förslagen ersätter nuvarande medborgarförslag

Hjälp och stöd finns

Kontaktcenter i kommunhuset och medborgarkontoren i biblioteken i Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk kommer att kunna stötta dig som behöver hjälp att lägga in ditt förslag digitalt när e-förslaget tar över den 1 januari 2024. Redan inlämnade medborgarförslag kommer att behandlas färdigt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2023