Delta och påverka

Strängnäs kommun utvecklas och förändras hela tiden och därför är det viktigt att kommunen får ta del av dina åsikter. Du som lever och verkar i Strängnäs kommun har flera möjligheter att påverka utvecklingen genom till exempel medborgardialog

Påverka din kommun genom att:

  • rösta i allmänna val
  • lämna synpunkter (hur kan kommunen göra saker på ett bättre sätt?)
  • lämna in dina idéer som e-förslag eller medborgarförslag (vad borde borde kommunen göra?)
  • var med i en dialogaktivitet och bolla dina tankar med andras
  • delta i öppna möten där våra förtroendevalda fattar beslut
  • gå med i ett politiskt parti, en förening eller annat nätverk

Tänk också på att du i ett tidigt skede kan påverka planer som handlar om nybyggnationer och planerade bostadsområden.

Välj den väg som passar dig bäst.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2020