Delta och påverka

Dina erfarenheter och synpunkter är viktiga och vi vill ha en bra dialog med dig som bor och verkar i vår kommun. Här hittar du information om hur du på olika sätt kan vara med och påverka.

Strängnäs kommun utvecklas och förändras hela tiden. Därför är det viktigt att kommunen får ta del av dina perspektiv. Du som bor eller verkar här har flera möjligheter att påverka utvecklingen.

Påverka din kommun genom att:

Kollegor har ett samtal

Kontakta en politiker

Det är våra folkvalda politiker som bestämmer vad kommunen ska göra och vad som ska prioriteras.

Du kan också påverka genom att:

  • Gå med i ett politiskt parti, en förening eller annat nätverk.
  • Rösta i allmänna val.

Felanmälan

Anmäl fel och brister som till exempel ett hål i gatan, en trasig gungställning eller otrygga platser i vår gemensamma närmiljö genom att använda vår e-tjänst.

Håll dig informerad

Här på kommunens webbplats strangnas.se kan du läsa om kommunens verksamheter och den service vi erbjuder. Du kan också ta del av nyheter, information och inspiration. Här hittar du också våra digtala tjänster, blanketter och det du behöver för att utföra dina ärenden.

Sociala medier

Strängnäs kommun finns också på Facebook. Där delar vi nyheter och bjuder in till informationträffar, evenemang eller utbildningar.

På Instagram kan du följa kommunens olika verksamheter i deras dagliga arbete.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2024