Delta och påverka

Du som lever och verkar i Strängnäs kommun har flera möjligheter att påverka hur vi ska utveckla vår kommun som är vår gemensamma plats där vi lever våra liv tillsammans.

Du kan lämna in synpunkter som hjälper oss att göra saker bättre, lämna in förslag på vad vi borde göra, vara med i en medborgardialog eller gå på möten där våra förtroendevalda fattar beslut och på plats höra hur resonemangen gick. Du har också möjlighet att ta kontakt med en politiker och diskutera dina idéer.

Välj den väg som passar dig bäst.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2019