Nästa steg i avvecklingen av LOV inom hemtjänsten

Den 27 september beslutade socialnämnden att påbörja upphandling av delar av hemtjänsten. Beslutet är en del i arbetet med att avveckla Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten i Strängnäs kommun.

I mars 2022 tog kommunfullmäktige beslut att avveckla möjligheten att tillämpa Lagen om valfrihet inom hemtjänsten i Strängnäs kommun. Beslutet innebär att kommunen kommer fortsätta bedriva hemtjänst inom kommunal regi, men att delar av hemtjänsten upphandlas och utförs av en eller flera externa aktörer.

Hemtjänsten delas upp i tre nya områden

Den 27 september beslutade socialnämnden om förfrågningsunderlaget som kommer gå ut på upphandling. Det är ett underlag som säger vad kommunen har för krav och önskemål på en framtida leverantör av hemtjänst.

I underlaget har hemtjänsten delats upp i tre nya områden, där område 1 och 2 ska upphandlas. Hemtjänst i område 3 upphandlas inte och ska utföras av den kommunala hemtjänsten.

– Vi kommer att få en mer kvalitativ och kostnadseffektiv hemtjänst genom att upphandla delar av hemtjänsten. När vi tilldelar leverantör av hemtjänst baserat på geografiskt område får vi bättre förutsättningar för planering, samordning, schemaläggning och minskad administration. Det samma gäller den eller de privata leverantörer som upphandlas, säger Marjo Savelius, socialchef i Strängnäs kommun.

I upphandlingen är det möjligt att anmäla intresse för endast ett eller båda av de områden som upphandlas.

Karta över de nya hemtjänstområdena:

Karta över de nya hemtjänstområdena

Mer information

På sidan Förändringar inom hemtjänsten kan du följa processen och läsa vanliga frågor och svar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2023