Socialdepartementet besöker Strängnäs

En delegation från socialdepartementet besöker Strängnäs kommun. De ska träffa representanter från socialtjänst, skola och kommunpolis.

På onsdag den 13 december kommer en delegation från socialdepartementet på besök till Strängnäs kommun. Under två timmar ska de tillsammans med representanter från socialtjänst, skola och polis diskutera hur kommunen jobbar brottsförebyggande och med särskilt fokus på risken att unga personer dras in i kriminella miljöer.

Från Strängnäs kommun deltar socialchef Marjo Savelius, Linda Qvarnström, verksamhetschef individ- och familjeomsorg, Carina Segerbäck, verksamhetschef på utbildningskontoret och enhetschef Anna Ekström, stöd och insats ungdom, för att utbyta erfarenheter och diskutera hinder och behov. Kommunpolisen är också med på mötet.

– Vi ser verkligen fram emot mötet där vi får möjlighet att visa vårt brottsförebyggande arbete som vi gör i bred samverkan både internt och externt med polisen och civilsamhället. Jag tror att vi kan bidra med värdefulla insikter samtidigt som vi får möjlighet att uttrycka våra behov – för även om vi är stolta över vårt arbete är det en lång väg kvar, säger Marjo Savelius.

Socialdepartementets uppdrag bakom besöket

I en rapport som socialdepartementet har beställt (SOU 2022:67) har man konstaterat att arbetet för att förebygga att barn och unga involveras i gängkriminalitet bör intensifieras och effektiviseras. Med evidensbaserade insatser och ett innovativt brottsförebyggande arbete kan sociala problem och kriminalitet förebyggas och goda uppväxtvillkor och trygga miljöer främjas, vilket ger alla barn och unga förutsättningar till en trygg uppväxt och goda förutsättningar för framtiden.

Därför har socialdepartementet inrättat en delegation som ska se till att departementet har aktuell kunskap och ge förslag på hur man bäst kan stötta kommunerna på lång sikt.

I uppdraget ingår att delegationen ska besöka kommuner för att:

  • kartlägga vilket behov av stöd som socialtjänsten har.
  • se över hur framtida förstärkningsteam ska organiseras och vilka arbetsuppgifter de ska ha.
  • göra en bedömning av i vilka kommuner förstärkningsteamen kan göra störst nytta i landet.

Du kan ta del av mer information om hur kommunen jobbar förebyggande på webbsidan Brottsförebyggande arbete.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 december 2023