Ung och utsatt på nätet

Måna

Många barn och unga möter, ser eller utsätts för olika former av våld och sexuellt tvång i sin vardag, på nätet och i olika sociala medier. För att öka kunskapen om ungas våldsutsatthet och för att förebygga och ge stöd finns Kvinnojouren Måna och Trygg Ungdomsjour.

– Nästan alla som börjar chatta med oss för att berätta eller få stöd har blivit utsatta för sexuellt våld, berättar Cristin Möllberg, verksamhetschef på Trygg Ungdomsjour och Måna.

På måndagens föreläsning på Multeum i Strängnäs fanns medarbetare som ofta möter unga från exempelvis kommunens fritidsgårdar, skolor, socialtjänsten och kulturverksamhet men också politiker som lyssnade och ökade sin förståelse.

– Barn och unga från alla socialklasser och bostadsområden kan bli utsatta, de allra flesta barn söker bekräftelse och en förövare ”ser” barnet. Det är aldrig barn eller ungas fel att den blir utsatt, förtydligar Cristin Möllberg. Det är förövaren som har skulden.

Några grupper som kan löpa större risk att bli utsatta är unga som periodvis har det svårt hemma, i skolan eller med kompisar eller de med en diagnos som oftare har svårare att se och upptäcka signalerna från en förövare.

En enkätundersökning (2022) som besvarats av 1 489 ungdomar i Sörmland visar att tre av tio uppger att någon mot deras vilja blottat sig, tafsat på dem eller spridit rykten om deras kroppar eller sexuella handlingar de varit involverade i. Drygt var tionde tjej uppger att de har utsatts för eller involverats i en sexuell handling mot sin vilja.

– Vad många unga saknar från vuxenvärlden är någon som lyssnar och som frågar hur hen mår, mer än en problemlösare, säger Cristin Möllberg.

Straffa inte det barn som vågar och vill berätta. Det finns hjälp och stöd att hänvisa till. På kommunens webbplats finns mer information och kontaktuppgifter https://www.strangnas.se/omsorg-och-hjalp/vald-och-hot

Kvinno- och ungdomsjouren Måna (Strängnäs) är en del av organisationen Unizon, riksförbundet för idéburna och icke-vinstdrivna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. www.unizonjourer.se

Elsa Sköldberg och Cristin Möllberg (på bilden ovan) arbetar på Kvinnojouren Måna och Trygg Ungdomsjour

Tänk på

På sociala medier - ha privata eller låsta konton.
Prata med barnet om syftet med olika plattformar.
Ha inte platstjänster på.

Om brott sker så agera snabbt för att minska spridning och dokumentera bevis och anmäl.
Källa: Novahuset

Lär dig mer

Enkätundersökning: Rapport, Ung i Sörmland, 2022: Rapport - Ung i Sörmland - Unizon (unizonjourer.se)

Webbutbildning: Att förebygga våld - en grundkurs (Jämställdhetsmyndigheten) Jämställdhetsmyndighetens utbildningar (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Filmer och utbildningsmaterial:
Tv-serie för unga. Dör för dig (UR) Dör för dig | Gymnasiedrama om våld i ungas parrelationer | UR Play

Om nakenbilder: Delbart (Polisen) Nakenbilder | Polismyndigheten (polisen.se)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2024