Våld och hot

Våldsam vuxen med knyten näve

Att vara utsatt för våld, fysiskt och/eller psykiskt, påverkar en persons hela livssituation och innebär också att man är utsatt för brott. Barn som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer. Det gäller även kvinnor och män.

Dölj ditt besök

Om du snabbt behöver lämna sidan - tryck på den röda knappen med texten Panik, lämna sidan! längst ned på sidan. Du kan även ta bort de spår du lämnar efter dig på datorn för att dölja vilka sidor du har besökt. Du kan läsa om hur du döljer ditt besök här.

Stöd vid våld i nära relation

Personer som är utsatta, eller utsätter andra för våld behöver särskilt stöd och hjälp. Du har rätt att få den av socialkontoret.

Om du själv är utsatt eller känner någon som är utsatt för våld så kan du ringa vår mottagningssektion för rådgivning, du får vara anonym. Du kan också kontakta vår samordnare för våld i nära relation.

Under kvällar, nätter och helger finns socialjour på telefon 112.

Vad är våld i nära relation?

Våld i nära relation är ett stort problem i samhället. Med nära relation menas att det finns, eller har funnits, en nära och förtroendefull relation mellan den som utsatts för våld och den som utövar våldet. Det kan handla om olika former av våld, till exempel fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.

 • Fysiskt våld kan vara knuffar, slag, fasthållande, sparkar och liknande angrepp. Det kan också vara försummelse genom att till exempel undanhålla medicin eller hjälpmedel från den som behöver det.
 • Psykiskt våld kan vara hot, kränkningar, kontroll, isolering eller att på andra sätt begränsa någons liv.
 • Sexuellt våld kan exempelvis utövas genom att påtvinga någon sexuella handlingar eller genom våldtäkt

Exempel på vem man kan vara utsatt av i nära relation är make/maka, sambo, pojkvän/flickvän, före detta partner eller vuxna barn.

När det gäller barn som utsätts av någon de har en nära relation med menas till exempel föräldrar, fosterföräldrar eller syskon.

Kontakt

 • Socialkontoret

  E-postadress:

  socialnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Fax 0152-296 05

 • Daniel Eriksson

  Samordnare våld i nära relation

  Telefon:

  0152-296 38

  E-postadress:

  daniel.eriksson2@strangnas.se

 • Södermanlands länsjour

  Telefon:

  112

  Länsjouren finns tillgänglig efter kontorstid

  och handhar akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag.
  Kvällar och helger prioriteras barnärenden och våld i nära relation.

 • Mottagningsenheten

  Telefon:

  0152-299 95

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Telefontid måndag-fredag klockan 8.30-9.30
  Mellan klockan 9.30-17.00 har vi en telefonsvarare som vi lyssnar av tre gånger per dag. Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2020
Omsorg och hjälp