Våld och hot

Våldsam vuxen med knyten näve

Att vara utsatt för våld, fysiskt och/eller psykiskt, påverkar en persons hela livssituation och innebär också att man är utsatt för brott. Barn som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer. Det gäller även kvinnor och män.

Dölj ditt besök

Om du snabbt behöver lämna sidan - tryck på den röda knappen med texten Panik, lämna sidan! längst ned på sidan. Du kan även ta bort de spår du lämnar efter dig på datorn för att dölja vilka sidor du har besökt. Du kan läsa om hur du döljer ditt besök på sidan Dölj webbhistorik.

Stöd vid våld i nära relation

Behöver du hjälp eller stöd kring din situation kan du kontakta kommunens samordnare mot våld i nära relation på 0152-296 38.

Oavsett om du är utsatt för våld eller utsätter andra för våld har du rätt till stöd och hjälp.

Känner du oro för att någon du känner utsätts för våld så kan du ringa Socialkontorets mottagningsenhet för rådgivning på 0152-291 00. Du kan vara anonym.

Vid pågående brott ska du alltid ringa larmnummret 112.

Under kvällar, nätter och helger kan du nå socialjouren på 112.

Barn och våld i nära relation

Barn som finns i sammanhang där det förekommer våld eller hot är brottsoffer. Som privatperson kan du alltid göra orosanmälan om barn och barnets sitation anonymt. Arbetar du inom offentlig sektor, till exempel vård, skola eller socialtjänst är du skyldig att orosanmäla om du misstänker att barn far illa.

Barnahus i Eskilstuna är en verksamhet för samverkan mellan olika myndigheter. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år som utsatts för eller bevittnat våld i nära relation, sexualbrott eller andra allvarliga brott.

Kommunens stödinsatser

Våra insatser utförs genom Fredagruppen. Här arbetar behandlare som har lång erfarenhet av att träffa personer som utsatts för våld i nära relation eller som själva har utövat våld.

Fredagruppen har flera verksamheter som riktar sig till olika målgrupper. Till somliga verksamheter kan du vända dig direkt och det är då även möjligt att delta utan biståndsbeslut från en socialsekreterare.

Enskilda stödsamtal

Samtalen hos oss anpassas efter dina behov och vi arbetar både kortsiktigt för att stötta dig i att få stopp på ditt våld, men också långsiktigt med att förändra beteenden och tankemönster.

Kvinnogruppen

I den slutna samtalsgruppen stöttar man varandra och får hjälp av andra som har liknande upplevelser. I gruppen ingår tysthetslöfte, det innebär att allt som sägs stannar kvar inom gruppverksamheten.​

Gruppen leds av erfaren personal från Strängnäs kommun som ger dig information om var du kan vända dig för att få stöd och mer kunskap om dina rättigheter. Efter första tillfället är gruppen sluten och inga nya kan ansluta sig till gruppen. Nästa kvinnogrupp startar den 21 november. Sista dag att anmäla sig är 18 november.

Kontakta nedanstående för anmälan till gruppen.

Daniel Eriksson:
Telefon: 0152-296 38
E-post: daniel.eriksson2@strangnas.se

Tina Yli-Torvi:
Telefon: 0152-296 17
E-post: tina.yli-torvi@strangnas.se

Trappan

Har du upplevt hur dina föräldrar har bråkat på ett sätt så att du har känt dig rädd eller ledsen?
Finns det någon som hotar eller slår någon i familjen?
Har du själv blivit hotad och slagen av din förälder eller någon annan som står dig eller dina föräldrar nära?

Trappan är en samtalsform där du kan få hjälp att prata om det du har varit med om under trygga former. För att få komma till oss behöver du ha kontakt med en socialsekreterare först.

Du eller någon av dina föräldrar kan få mer information genom att ta kontakt med Familjebehandlare, Rebecka Gustafsson på 0152-299 49

Annat stöd du kan få

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Specialutbildad personal svarar på alla sorters frågor om kvinnofrid. Vi har tillgång till tolkar på olika språk. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50
Webbplats: Kvinnofridslinjen

Föreningen som finns i Strängnäs sedan 1986 är en ideell, partipolitiskt och religiöst fristående verksamhet. Med kommunala medel och volontärers arbete driver Måna verksamheten utan vinstintresse. Måna arbetar under tystnadsplikt och du kan alltid vara anonym. Hos Måna erbjuds samtalsstöd fysiskt, på telefon eller via chatt för våldsutsatta kvinnor och tjejer.


Telefon: 073 201 43 93
epost: info@kvinnotejjourenmana.se

Barn och ungdomar som växer upp i familjer där våld förekommer har en svår situation och har rätt till hjälp och stöd. Som barn eller ungdom kan du också kontakta BRIS på telefon 116 111, eller Rädda Barnen på telefon 08-698 90 00 eller 08-698 90 19.

Du som är utsatt för brott och behöver stöd kan också kontakta brottsofferjouren på 0152-176 00.

Kontakt

 • Samordnare våld i nära relation

  Samordnare våld i nära relation

  Telefon:

  0152-296 38

  E-postadress:

  daniel.eriksson2@strangnas.se

 • Södermanlands länsjour

  Telefon:

  112

  Länsjouren finns tillgänglig efter kontorstid

  och handhar akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag.
  Kvällar och helger prioriteras barnärenden och våld i nära relation.

 • Mottagningsgruppen

  Telefon:

  0152-29100

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Telefontid måndag-fredag klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00
  Observera att om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter till dig.

 • Kontaktcenter

  Telefon:

  0152-29100

  E-postadress:

  kontaktcenter@strangnas.se

  Postadress:

  Nygatan 10

  64580  Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 mars 2023