Nya medborgarlöften för 2024 och 2025

På förmiddagen den 30 januari undertecknade Strängnäs kommunen och Polisen sina gemensamma medborgarlöften för 2024 och 2025 för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Undertecknandet gjordes av Lars Ekström, kommundirektör i Strängnäs kommun, Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande (M) och Oscar Nissfolk, lokalpolisområdeschef för Strängnäs/Eskilstuna under en pressträff i kommunhuset Strängnäs.

Nära samverkan för ett tryggare Strängnäs

Det är kommunens och polisens gemensamma bedömning att ungdomar som etableras i kriminalitet har ökat de senaste åren. Att motverka rekryteringen av unga till den organiserade brottsligheten är ett prioriterat område.

– Vi ska fortsätta att arbeta gemensamt med fokus på ungdomar och brottsförebyggande arbete för att skapa en tryggare kommun. För att lyckas gör vi det i samverkan med polismyndigheten men även nära vårdnadshavare och föreningar. Ett extra fokus i de nya medborgarlöftena läggs på trygghetsskapande åtgärder och vuxnas närvaro där våra unga rör sig, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

– Samverkan kring det brottsförebyggande arbetet är nödvändigt för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Strängnäs kommun, säger Oscar Nissfolk, lokalpolisområdeschef. Vi kommer att prioritera medborgarkontakt med områdespoliser och fotpatrullering. Den samverkan vi har idag med socialtjänsten, skola och fritids ser vi ger resultat och det kommer vi fortsätta med framöver för att rätt insatser tidigt ska kunna sättas in.

Brottsförebyggande aktiviteter under 2024–2025

Polisen och kommunen kommer att genomföra ett antal brottsförebyggande aktiviteter under de kommande två åren. Några exempel på aktiviteter är:

  • Fältare och nattvandrare som skapar trygga miljöer och erbjuder stabil vuxennärvaro på de platser ungdomar rör sig.
  • Polisen prioriterar medborgarkontakt med områdespoliser och fotpatrullering för mer synlighet och trygghet.
  • Utökad kamerabevakning för att förhindra och underlätta utredning av skadegörelse eller andra brott.
  • Polisen fortsätter med sina täta kontakter med både skolor och fritidsgårdar.
  • Kommunen fortsätter att satsa på avhopparverksamhet för att kunna hjälpa både unga och vuxna att lämna ett kriminellt beteende.
  • Strängnäs kommun och polisen bjuder in till föreläsningar och samtal både internt och externt i brottsförebyggande syfte. Exempelvis om hedersrelaterat våld, våld i nära relationer och utsatthet på nätet.

Du kan ta del av alla medborgarlöften för 2024–2025 på vår webbplats.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2024