• Startsida
  • / Nyheter
  • / Förslag att höja måltidsavgiften för att täcka kostnader

Förslag att höja måltidsavgiften för att täcka kostnader

Socialnämnden föreslår att höja avgiften för måltider inom nämndens verksamheter för att delvis kunna täcka sina kostnader. Beslut ska fattas i kommunfullmäktige senare i år.

Höjda livsmedelspriser och inflation är två anledningar till att kostnaderna för måltider inom socialnämndens verksamheter har ökat kraftigt. Därför föreslår socialnämnden att avgiften höjs för att delvis täcka kostnaderna.

– Vi har förståelse för att höjda avgifter kan drabba bland annat vissa äldre och att det kan skapa oro. Samtidigt är det viktigt att taxorna är ekonomiskt hållbara för att kommunen ska kunna finansiera sin verksamhet, säger Thord Modin (S), socialnämndens ordförande.

Avgifterna ska följa självkostnadsprincipen och det innebär att kommunen inte får ta ut en högre avgift för en tjänst än vad den kostar verksamheten.

– Priserna har gått upp kraftigt och även med en höjning av avgifterna har vi inte full täckning för våra kostnader, säger Thord Modin.

Kommunfullmäktige fattar beslut om taxorna

Socialnämnden beslutade om förslaget på sammanträdet den 31 januari. Nu går ärendet vidare till kommunstyrelsen och sist till kommunfullmäktige som fattar beslut om revidering av taxorna senare i år.

Du kan ta del av socialnämndens förslag , 298 kB. på vår webbplats.

På sidan Avgifter vård och omsorg kan du läsa mer om avgifterna inom socialkontorets verksamheter.

 


Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2024