Andra webbplatser

Avgifter vård och omsorg

Gäller från och med 1 januari 2019

Summan av avgifterna för hemtjänst, ledsagning, trygghetslarm och omvårdnad får inte bli mer än ett maximalt belopp enligt gällande taxa, så kallad maxtaxa. Detta gäller såväl i ordinärt boende som i särskilt boende och på korttidsplats. Maxtaxa är ett bestämt belopp som är lika i hela landet och kan ändras från år till år. För 2019 är maxtaxan 2 089 kronor/månad.

För att vi ska kunna beräkna din avgift gällande insatser inom vård och omsorg, behöver du fylla i och skicka in en inkomstförfrågan.

Trygghetslarm

Du som enbart har trygghetslarm i hemmet betalar högst 210 kronor/månad.

Vid installation av larm debiteras du en engångskostnad på 410 kronor.

Vid borttappad eller inte återlämnad larmutrustning debiteras du en kostnad motsvarande kommunens kostnad för återinköp.

Matdistribution

Kostnaden är 55 kronor/portion.

Hemsjukvård

Hembesöken är avgiftsfria.

Kostnader på särskilt boende och vistelse på korttidsplats

När du vistas på korttidsplats tillkommer kostnad för mat: 133 kronor/dygn

Om du bor på ett särskilt boende tillkommer boendekostnad och kostnader för mat.

Boendekostnaden är 5 316 kronor och kostnaden för mat är 3 990 kronor/månad.

Nedsättning av avgift för omvårdnad kan fås för de månader då faktiska kostnader för dubbla hyror uppstår. Eftersom Strängnäs kommun fakturerar hyror för särskilt boende två månader i efterskott och hyran för en ordinär bostad vanligtvis betalas i förskott uppstår kostnad för dubbla hyror normalt sett bara under en månad. För denna månad kan nedsättning av omvårdnadsavgiften göras.

Autogiro

Om du önskar betala via autogiro, ring 0152-291 56 så får du blankett för ansökan om autogiro samt information.

Om du är ansluten till en internetbank har du möjlighet att förenkla betalningen av dina räkningar från Strängnäs kommun. Med tjänsten elektronisk faktura får du din faktura direkt till din internetbank istället för på papper. Har du frågor kring e-faktura, ring 0152-291 56.

Överklagan av beslut angående avgifter

Du kan överklaga avgifter som omfattas av maxtaxan till Förvaltningsrätten.

Exempel på avgift som du kan överklaga är hemtjänst, trygghetslarm och ledsagning.
Hur du överklagar framgår av det avgiftsbeslut du får när socialkontoret räknat fram din avgift.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2019
Omsorg och hjälp