Informationsmöte om skolan i Läggestaområdet

Inför beslut om en eventuell etablering av bildningspaviljonger i Läggestaområdet bjuds berörda in till ett informationsmöte med politiker.

Dag och tid: Torsdag den 8 februari, klockan 18.30
Adress: Solvändan 3 i Mariefred (Vårdcentralen, gamla Apoteket)

Med anledning till nämndens beslut den 23 januari 2024, att snabbutreda en eventuell etablering av modulbygge i form av bildningspaviljonger i Läggestaområdet inbjuds härmed berörda till ett informationsmöte med politiken.

Jakob Högfeldt (M) Ordförande kommunstyrelsen
Catharina St Cyr (M) Ordförande barn- och utbildningsnämnden

--

Bakgrunden är att skolan i Läggesta planerades när inflyttningen av barnfamiljer var stor i kommunen. Men omvärldsläget har förändrats och antalet nya invånare ökar inte i samma höga takt som tidigare. Exploatören har inte börjat bygga ännu och kan i dagsläget inte säga när bostäderna kommer att stå klara.

För att möta behoven för de som redan bor i Läggesta utreds nu möjligheten till tillfälliga och flexibla bildningspaviljonger i väntan på skolbygget.
Läs mer i nyheten
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2024