• Startsida
  • / Nyheter
  • / Välfärdsteknik på agendan när ministrar besökte Kristinagården

Välfärdsteknik på agendan när ministrar besökte Kristinagården

Under tisdagen besökte äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och civilminister Erik Slottner Kristinagården, som är ett särskilt boende i Strängnäs.

Ministrarna träffade boende och personal som berättade om det digitala trygghetslarmet som boendet nyligen har infört för ökad trygghet och bättre omsorg.

– Välfärdsteknik är en framtidsfråga. Vi ska ha mod att innovera och vara nyfikna på vad ny teknik kan ge oss. Vår personal har gjort ett fantastiskt jobb i att leda denna förändring och stötta i införandet, säger Marjo Savelius, socialchef på Strängnäs kommun.

Efter en presentation fick ministrarna träffa boende på Kristinagården som delade med sig av sina erfarenheter av de digitala larmen. Personalen visade hur tekniken fungerar och hur ett larm går till.

Ny lag ger möjligheter att använda digital teknik

Den 1 mars i år träder en ny lag i kraft i socialtjänstlagen som förtydligar möjligheten att använda digital teknik vid hemtjänst eller boende i särskilda boendeformer för äldre.

Digitala trygghetslarm

Strängnäs kommun har börjat införa digitala trygghetslarm på kommunens särskilda boenden. Det ger trygghet för både brukarna och deras anhöriga, samtidigt som det underlättar arbetet för omsorgspersonalen. De digitala trygghetslarmen larmar om brukaren behöver hjälp men inte själv kan larma, till exempel vid fallolyckor. De kan även användas för tillsyn nattetid via en dator eller telefon.

Läs en tidigare nyhet om införandet av digitala trygghetslarm.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2024