Strängnäs stakar ut den hållbara vägen

Den 26 februari antog Strängnäs kommun en hållbarhetsstrategi. Strategin fastställer ett antal principer för hållbar utveckling och stakar ut en strategisk riktning för arbetet med miljö, klimat och social hållbarhet.

Strängnäs kommuns hållbarhetsstrategi visar att vi tänker nytt och menar allvar med vårt arbete med hållbar utveckling. Med hjälp av en strategi och ett publikt webbstöd ska såväl medborgare och företagare som medarbetare kunna ta del av kommunens arbete och resultat.

– Vi vill skapa mer transparens och delaktighet i hållbarhetsarbetet. Alla behövs, såväl kommuninvånare, företagare och föreningar som medarbetare i kommunen för att vi ska klara våra mål. Genom att dela med oss av vad vi gör och hur det går vill vi inspirera andra att också vara aktiva i arbetet med hållbar utveckling, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Första kommunövergripande hållbarhetsstrategin

Nu har Strängnäs kommun alltså beslutat om sin första sammanhållande hållbarhetsstrategi. Den innehåller tre grundläggande hållbarhetsprinciper som fastslår att:

  • Alla tre aspekterna av hållbarhet - miljömässig, social och ekonomisk, är inbördes jämfört lika viktiga.
  • Ingen får lämnas utanför och arbetet anpassas och utformas utifrån de med störst behov.
  • Målen i Agenda 2030 måste ses som en helhet, fokus kan inte läggas på något mål på bekostnad av ett annat.

– För första gången fastställer vi vår syn på vad hållbar utveckling är för oss i Strängnäs kommun och vilka principer som ska gälla när vi styr mot våra gemensamma mål, säger Jacob Högfeldt.

Strategin definierar kommunens strategiska inriktning för miljö, klimat och social hållbarhet. Nationella mål och Agenda 2030 är stöd vid identifiering av utmaningar och prioriteringar i arbetet.

Strategin kompletteras med ett publikt webbstöd

Hållbarhetsstrategin är kortfattad och för att få gemensamt driv framåt i arbete kompletteras den av ett webbstöd öppet för alla. På webben beskrivs nuläge och utmaningar inom områdena miljö, klimat, folkhälsa, jämställdhet och funktionsrätt samt inom FNs globala hållbarhetsmål. Med hjälp av exempelvis aktuell statistik, fakta och nyckeltal beskrivs hur det går för kommunen inom respektive område och globalt mål. Olika exempel på vad kommunen gör, eller annat som händer i kommunen som bidrar till hållbar utveckling, redovisas.

– Vi har valt att göra allt publikt eftersom hållbar utveckling inte är något kommunen självt kan åstadkomma, utan det kräver samverkan. För att till exempel andra ska kunna hitta var de kan jacka i vårt arbete vill vi visa var vi befinner oss just nu, säger Jennie Enström, kanslichef.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2024