Vasaskolan får solceller på taket

Daniel Ceder, Strängnäs Fastighets AB, SFAB

Det kommunala fastighetsbolaget Strängnäs Fastighets AB ska installera solceller på Vasaskolans tak för att producera egen fossilfri energi.

Med ambitionen att uppnå målet om fossilfrihet 2030 och klimatneutralitet 2040 tar Strängnäs Fastighets AB, SFAB, ännu ett steg för att bidra till utbyggnaden av lokalproducerad, förnybar el i Strängnäs kommun. Under året ska de med stöd från Klimatfond Strängnäs installera en solcellsanläggning på Vasaskolans tak som förväntas leverera omkring 70 000 kWh per år.

Den första skolan att få solceller

– Detta blir den största anläggningen som SFAB hittills satsat på. Skolor använder mycket energi och Vasaskolan har ett tak som lämpar sig väl för solceller, berättar Daniel Ceder, energi- och miljöstrateg på SFAB.

Energianvändningen i samhället ökar och fastighetsbolaget planerar att satsa ännu mer på solceller.

– Vi behöver öka takten och jobba ännu mer med driftnettot – balansen mellan köpt och använd energi – och där är egenproducerad el en viktig del, konstaterar Daniel Ceder.

Den mesta elen används dagtid – även när det är mulet

Förhoppningen är att solcellsanläggningen ska täcka ungefär 15–20 procent av energianvändningen i Vasaskolan på årsbasis. Även om den största delen av elanvändningen i skolan sker på dagtid kommer inte all solel att kunna användas direkt. Överskottet kan säljas och användas på den lokala energimarknaden.

– Solen måste inte skina från en klarblå himmel – solcellerna funkar även när det är mulet och en anläggning producerar el från ungefär februari till oktober, förklarar Daniel Ceder.

Klimatfond Strängnäs – lokala satsningar som minskar utsläppen

Klimatfond Strängnäs är en gemensam satsning från Strängnäs kommunföretag och Solör Bioenergi för att snabba på energi- och klimatomställningen i hela kommunen.

Bidrag kan ges till lokala företag, föreningar och kommunala verksamheter för projekt som minskar klimatpåverkande utsläpp i kommunen och gärna bidrar till lärande, innovation, samarbeten och cirkulära lösningar.

Ansökan om medel ur Klimatfond Strängnäs kan lämnas in när som helst under året men ska lämnas in senast 20 mars för att hanteras under våren, alternativt 20 oktober för att hanteras på hösten. Läs mer och ansök här.

Läs mer om Klimatfond Strängnäs på vår webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2024