Klimatfond Strängnäs

Klimatfond Strängnäs logga mot bakgrund

Klimatfond Strängnäs är en satsning från Strängnäs kommunföretag och Solör Bioenergi för att snabba på energi- och klimatomställningen i hela kommunen. Lokala företag, föreningar och kommunala verksamheter kan söka pengar för projekt som minskar klimatpåverkande utsläpp.

I samband med att Solör blev ny ägare av fjärrvärmeverksamheten i Strängnäs 2022 tecknades ett samverkansavtal för att snabba på energi- och klimatarbetet i kommunen. Klimatfond Strängnäs är en del av samverkansavtalet mellan Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag, moderbolaget för de kommunala bolagen.

Inom ramen för samverkan satsar de båda bolagen totalt 60 miljoner kronor för att genomföra gemensamma projekt och även uppmuntra andra lokala verksamheter att tillsammans bidra till en snabbare energi- och klimatomställning i Strängnäs kommun, där målet är att vara en fossilfri kommun 2030.

Lokala satsningar som minskar utsläppen

De satsningar som kan söka medel ur Klimatfond Strängnäs ska vara lokalt förankrade och ligga i linje med de fem fokusområdena i Strängnäs kommuns klimat- och energiplan , 19 MB.. De ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och gärna bidra till lärande, innovation, samarbeten och cirkulära lösningar.

Medel kan sökas av företag, föreningar och andra organisationer med verksamhet inom Strängnäs kommun, samt av kommunkoncernen.

Ansökan om medel ur Klimatfonden kan lämnas in när som helst under året men ska lämnas in senast 20 mars för att hanteras under våren, alternativt 20 oktober för att hanteras på hösten.

Om du har en idé som du vill testa innan du lämnar in en ansökan kan du skicka ett mejl med en kort projektbeskrivning. Det behöver du göra två månader innan ansökningsdatum.

Läs mer och ansök om medel på Klimatfond Strängnäs webbplats.

Strängnäs kommunföretag AB är moderbolag i kommunkoncernen och består av de kommunala bolagen Strängnäs Fastighets AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Strängnäs kommunföretag AB är även delägare i Solör Bioenergi Strängnäs AB.

Kommundirektören i Strängnäs kommun är VD i Strängnäs kommunföretag AB.

Läs mer på vår webbplats om Strängnäs kommunföretag AB.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge.

Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Läs mer om Solör Bioenergi på deras webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2024