• Startsida
  • / Nyheter
  • / Strängnäs kommun gör ett stabilt ekonomiskt resultat igen

Strängnäs kommun gör ett stabilt ekonomiskt resultat igen

Kommunen gör ett positivt resultat för 2023. En av orsakerna är större skatteintäkter än väntat.

Kommunen trodde att det skulle bli ett underskott för 2023. För att slippa göra neddragningar i verksamheterna planerade man att låta tidigare års överskott täcka 2023 års underskott. Men det kommer inte att behövas.

– Totalresultatet har blivit bra, bland annat på grund av ökade skatteintäkter, säger ekonomichef Susanne Gustafsson.

Kommunens ekonomi är beroende av skatteintäkter. Om arbetslösheten i landet som helhet går upp sjunker skatteintäkterna. Många bedömare trodde att arbetslösheten skulle gå upp mer 2023 eftersom det är lågkonjunktur. Istället fick kommunen högre skatteintäkter än beräknat i slutet av året.

Samtidigt klarade inte kommunens stora verksamheter, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, att hålla budget. Socialnämndens underskott beror bland annat på att det blivit fler placeringar av unga utanför kommunen. Barn- och utbildningsnämndens underskott beror bland annat på ökade kostnader för skolskjuts och för skolplatser i andra kommuner.

– Det har varit ett tufft år för våra verksamheter, trots att de fått full kompensation för de kostnadsökningar vi kunde förutse, säger Susanne Gustafsson.

Många andra kommuner gör stora underskott och tvingas skära ner. Omvärldsläget är osäkert och svårt att förutspå, bland annat på grund av krig och inflation. Därför måste kommunen vara fortsatt försiktig med sina kostnader framöver, trots det goda resultatet.

– Vi har kostnadsökningar i nämnderna som vi måste ha kontroll på. Om vi inte har det, riskerar vi att drabbas av större sparkrav längre fram. Vi måste ha en långsiktig hållbarhet och robusthet i ekonomin, säger Susanne Gustafsson.

Resultatet för 2023 blev 186 miljoner kronor. Året innan var det 190 miljoner. Kommunen har gjort ett positivt ekonomiskt resultat de senaste åren. Det har varit ett viktigt mål för att öka soliditeten i kommunkoncernen (kommunen och kommunens bolag). Soliditet är ett mått på hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel. Om kommunkoncernen har en bra soliditet behöver den inte låna pengar i samma utsträckning för stora investeringar som att bygga nya skolor.

Kommunstyrelsen godkände årsredovisningen den 27 mars. Kommunfullmäktige fattar beslut om samma ärende den 15 april och efter det kommer årsredovisningen publiceras i sin helhet på sidan Årsplan och årsredovisning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2024