• Startsida
  • / Nyheter
  • / Fortsatt satsning på att motverka hedersrelaterat våld

Fortsatt satsning på att motverka hedersrelaterat våld

Kommunen har beviljats medel för att driva ett projekt mot hedersrelaterat våld och förtryck i familj och släkt och hederskultur i kriminella miljöer.

I höstas startade ett projekt för att öka medvetenheten kring hedersrelaterat våld inom kommunen. Det arbetet får nu nya muskler med nya medel, i form av statsbidrag från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Projektet ska öka kunskapen och samarbetet mellan medarbetare inom kommunen, polismyndigheten och civilsamhället, som träffar föräldrar i sin roll.

– Vi vill bygga en större förståelse kring hedersrelaterat våld och förtryck, även det som är kopplat till kriminalitet. Hur varje vuxen spelar roll, och hur vi tillsammans kan jobba förebyggande, säger Sara Palani, ungdomsvägledare på Strängnäs kommun och projektledare för satsningen.

Projektet kommer att fokusera på utbildningsinsatser både internt och externt. Målet är att öka medvetenheten och förmågan att hantera situationer som rör hedersrelaterat våld och förtryck.

– Genom utbildning och samverkan kan vi ge de verktyg som behövs för att ge stöd och hjälp där det verkligen behövs. Samtidigt vill vi att föräldrar ska veta att det finns stöd att få i dessa svåra frågor, och att de faktiskt söker hjälp när det behövs, säger Sara Palani.

Att öka kunskaperna kring hedersrelaterat förtryck är en del av de medborgarlöften kommunen och polisen skrev på tidigare i år, och som går att ta del av på vår webbplats.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2024