Överselöleden

Den här cykelturen tar dig ut på Selaön. Ön delas mellan Ytterselö och Överselö socknar och är med sina 95 km2 Sveriges största insjö-ö. Under vikingatiden var vattenståndet betydligt högre och Selaöns vikingarna kunde nå hela den då kända världen med sina fartyg. De stora gravfälten med sina storhögar vittnar om att det var en rik bygd.

Stallarholmen är en levande plats väl värd att besöka. Här ordnas attraktiva evenemang så som Korv- och brödfestival, SuperLOPPIS, Visdagar vid Mälsåkers slott och Vikingafestival vid Östabadet med mera.

Service och affärer finner du i tätorten runt bron.

Vi har många fritidsboenden, speciellt i Husby, Tuna, Nällsta och Norrtorp på Selaön och Herresta, Edeby inom Toresund. Näringar är jordbruk, fiske och småföretag. Våra främsta sevärdheter är våra tre medeltida kyrkor och Mälsåker slott.Är du badsugen finns Östabadet centralt i Stallarholmen. Ekebyviksbadet på Överselö och Tunaviksbadet på Ytterselö.

Bussförbindelser finns från Läggesta järnvägsstation- Mariefred och Strängnäs.

Vid infarterna till samhället och vid bensinstationen finns översiktskarta.

Läs mer på Stallarholmens egna hemsida: stallarholmen.info

1. Östabadet

Den här cykelturen börjar vid badplatsen med en lång fin sandstrand. Se den första ”nya” runstenen på 1000 år innan du börjar din cykeltur. Det är också här vid Östabadet som den populära Vikingafestivalen äger rum varje år första helgen i juli.

Läs mer om vikingafestivalen på föreningen Stallarholmens vikingars hemsida.

2. Håsta hage

Stora gravkullar från vikingatid med två runstenar. Var i forna tider bygdens galgbacke.

Runsten vid Håsta hage

3. Vikingavallen

Gammal festplats och föreningsgård. Även idag plats för olika evenemang och festligheter såsom Stallarholmsdagen på våren och Julmarknad i december.

Stora Lundby gård Stallarholmen

4. Stora Lundby

Pampig byggnad från år 1746. Det var då sommarresidens för generalen Magnus Stierneroos på Låsta säteri. Han var en äventyrlig man. Efter den svenska förlusten vid Poltava, följde han med kung Karl XII:e till Bender, där han kom att delta i den kommande kalabaliken. Men Lundby omtalas redan på 1100-talet när Vårfruberga kloster hade en andel om ett öre i Lundby.
Privat ägo men har vissa evenemang då man kan besöka gården.

Överselö kyrka

5. Överselö kyrka

De äldsta delarna av kyrkan är från 1100-talets senare del. I kyrkan finns välbevarade takmålningar från 1400-talet målade av kringvandrande Målare som prydde våra kyrkor i Mälardalen. Utanför kyrkan finns sex runstenar.

Avstickare Gamla färjeläget Tynnelsö (ej skyltat)

Tag en avstickare till det gamla färjeläget varifrån man kan se Tynnelsö slott som ligger på en egen ö. Slottet sticker upp som ett rosa höghus och har ägts av både biskopar och kungligheter. Slottet har en spännande historia, här vistades Gustav Vasa och hans familj ett par gånger per år och en polsk grevinna fick slottet som del i en återbetalning av skuld då Karl XII:e hade lånat stora summor i Turkiet.

På Statens fastighetsverks hemsida kan du läsa mer om Tynnelsö slotts spännande historia, se bilder och en film.

Allé vid Algö gård

6. Algö gård

Algö omtalas första gången 1303 som folkungagods och verkar under en tid tillhört hertigarna Erik och Valdemar som var söner till Magnus Ladulås och är kända genom Nyköpings gästabud. Algö donerades 1320 till riksrådet Birger Persson som var far till Heliga Birgitta.
Har under århundraden varit sätesgård för adeln, bland annat släkten Soop och Slatte (som även ägt Mälsåkers slott) samt änkedrottning Hedvig Eleonora finns i ägarlängden.
Gården var tillsammans med det glasbruk som Hertig Karl fick till stånd i Nyköping de första glasbruken i Sverige och blev början till landets glasindustri. Privat ägo.

7. Ekebyvik

Stanna till och ta ett dopp vid vackra Ekebyviksbadet. Här finns gräsmatta och en liten finkornig sandstrand. Det finns också bord och sittplatser om du har med dig picknick. Badet är föreningsdrivet av Ekebyvikskamraterna.

Janslunda gård

8. Janslunda

Gammal sätesgård och biskopsgård. Under 1700- och 1800-talet boställe för officerare inom Södermanlands regemente. Här fanns ett tegelbruk som i mitten av 1700-talet brände cirka 36 000 tegel per år. Privat ägo.

9. Avstickare Nybble by

Gammal bebyggelse med vacker runsten som står på privat mark.

Avstickare Kilfröslunda gård

Gårdsbutik, självplock av jordgubbar och hallon, samt övriga somriga grönsaker. Grönsaksodling med potatis, vitkål, blomkål, broccoli, sallad och lök.

kilfroslunda.se

skogsväg vid Ärnästa gård

10. Ärnesta gård

Här befinner du dig på historisk mark. Ärnesta var ett av den medeltida kyrkohemman som ägdes av Gustav Vasa vid hans död 1560.
Mellan Ärnesta och Surssa bitvis sämre skogsväg.

Ås gravfält Överselö

11. Åsa gravfält

Åsa gravfält är ett av Södermanlands läns största bevarade gravfält från yngre järnåldern. Här växer den fridlysta Backsippan med klocklika violetta blommor. På våren i april-maj kan du se dem blomma. Gravfältet består av cirka 250 olika gravar. Den mest kända fornlämningen är en 33 meter lång skeppssättning, kallad Åsa domarsäte. Väster om landsvägen finns även en domarring av sju resta stenar.

12. Egalla - Berg

Egalla är en gård med gamla anor. Bergs by består av flera gamla gårdar där bygdens konstnär, Uno Stallarholm (1894-1974) bodde under större delen av sin uppväxt.

Tillbaka till Stallarholmen. Nu är den här cykelturen slut och du passar kanske på att ta ett dopp vid Östabadet. Sen kan du passa på att ta en fika vid Gula Industrihuset. Här finns Bageri Speceri, ett prisbelönt vedugnsbageri med café och butiker med tydligt fokus på återbruk, lokal och ekologisk produktion.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2024