• Startsida
  • / Nyheter
  • / Frågan om skolstrukturen går vidare till kommunfullmäktige

Förslaget till ny skolstruktur för inkluderande lärmiljö för Strängnäs kommun har under veckan behandlats i såväl barn- och utbildningsnämnden som i kommunstyrelsen. Ärendet skickas nu vidare till kommunfullmäktige som fattar beslut i ärendet den 18 december.

Syftet med den skolstrukturutredning, som utbildningskontoret under hösten gjort på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen, har varit att utreda hur en effektivare skolstruktur kan finansiera en inkluderande lärmiljö, som ger alla elever möjligheten att nå målen.

I utredningen som presenterades för politikerna i början av oktober presenterades tre förslag till ny skolstruktur. Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har nu beslutat att föreslå åt kommunfullmäktige att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att påbörja och genomföra det som i utredningen presenteras som ”Förslag 2”.

Förslaget innebär i korthet att verksamheten vid Fogdö skola, Härads skola och Tosteröskolan upphör. Eleverna på dessa skolor hänvisas till Karinslundsskolan, som blir en F-6-skola. Samtidigt hänvisas eleverna i årskurs 7-9 på Karinslundsskolan till Paulinska skolan. Förslaget innebär vidare att Länna skolas elever hänvisas till Åkersskolan och att elever i årskurs 7-9 på Stallarholmsskolan hänvisas till Mariefredsskolan.

Att samla den kommunala grundskoleverksamheten i större enheter är, enligt utredningen, en förutsättning för att ge alla elever möjlighet till en inkluderande lärmiljö.

- Genom att kraftsamla resurserna på färre enheter skapar vi förutsättningar för att ge alla grundskoleelever i Strängnäs kommun en likvärdig utbildning och förutsättningar för att alla elever ska nå kunskapsmålen, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

Beslut om en ny skolstruktur för Strängnäs kommun kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december.

Mer information om utredningen

strangnas.se/skolstruktur kan du ta del av utredningen i sin helhet och läsa mer om bakgrunden till utredningen. Där finns också en samlingssida med Frågor och svar om skolstrukturutredningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018