Nu sandsopar vi gatorna

Sandsopning

Ett säkert vårtecken är när kommunen börjar sopa gatorna. Arbetet med att sopa rent gator och gång- och cykelvägar från grus efter vinterns halkbekämpning är nu i full gång och beräknas pågå under flera veckor.

I första hand sopas de större huvudstråken och därefter mindre trafikerade gator. I tätorterna har redan vissa centrala delar sopats.

Den besvärliga väderleken under vintern har gjort att det i år är ovanligt mycket sand som ska tas upp, vilket gör att arbetet med sandsopningen kommer att pågå under hela våren. Ibland kan samma sträcka behöva sopas flera gånger. Mängden sand gör också att det kan damma mer än vanligt.

Anmäl hål i gatan

Under den gångna vintern har temperaturen växlat kraftigt vilket resulterat i en del skador och sprickor på vägarna, så kallade potthål. I samband med sandupptagningen görs tillfälliga lagningar av gatorna. Mer hållbara lagningar görs av kommunens entreprenör Skanska längre fram.

Om du vill anmäla en vägskada kan du använda vår e-tjänst för felanmälan: strangnas.se/felanmalan.

Fastighetsägarnas ansvar

När det gäller gångvägar är det fastighetsägarnas ansvarar att sopa de egna trottoarerna rena från sand och grus.

Tänk på datumparkeringen

För att alla gator ska kunna sopas ordentligt är det viktigt att alla respekterar eventuella avspärrningar och datumparkering.

Datumparkering gäller från 1 oktober - 15 maj i Mariefred, Strängnäs och Åkers styckebruk. Datumparkering innebär att det mellan klockan 00.00-08.00 är förbjudet att parkera på gatusida med jämna husnummer vid jämna datum, och på gatusida med ojämna husnummer vid ojämna datum.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2019