Felanmälan

Här kan du anmäla fel och brister i våra offentliga och gemensamma områden som till exempel gator, parker och torg.

Gatubelysning

Om din felanmälan gäller gatubelysning så kan du göra felanmälan av gatubelysning via vår e-tjänst eller ringa in din anmälan till 0152-292 00. Numret går till kommunens driftentreprenör Bogfelts.

Fel och brister på offentliga platser 

Om din felanmälan gäller gator, parker och grönytor eller andra offentliga platser kan du använda formuläret nedan. Det kan till exempel gälla:

  •  Hål i vägen
  •  Trafikskyltar
  •  Idrottsanläggningar
  •  Felparkerade bilar
  •  Nedskräpning och klotter
  • Otrygga platser

När du skickat in din felanmälan handläggs den av kommunens Kontaktcenter.

Vad gäller din felanmälan?
Vad gäller din felanmälan?Kontakta mig via
Kontakta mig via


Om du önskar svar från oss måste du ange hur du vill bli kontaktad. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Du kan även välja att vara anonym.

Vid akuta problem

Vid akuta fel och hinder utanför kontorstid ring kommunens journummer för felanmälan: 08-454 22 04.

Kontaktuppgifter till andra aktörer

Om din felanmälan gäller vatten och avlopp ska du kontakta SEVAB Strängnäs Energi: 0152-460 50 eller kundservice@sevab.com

Kontaktuppgifter till andra aktörer

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2024