De vann klimat- och hållbarhetspriset

Klimat och hållbarhetspriset

Ett multinationellt företag och en lokal förening är vinnarna av årets klimat- och hållbarhetspris som prisades på kommunfullmäktigemötet den 27 september.

– Spridningen på vinnarna och de nominerade visar att det finns många som vill och kan bidra, dem vill vi uppmärksamma för att inspirera fler, säger Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande (M), som delade ut priserna.

Årets vinnare

Pfizer i Strängnäs, som under senare år gjort stora hållbarhetsinvesteringar, tilldelas klimatpriset.

Hållbarhetspriset går till föreningen Starka händer för deras arbete med att minska arbetslösheten, förbättra integrationen och skapa ett inkluderande och tryggt samhälle.

– Att hjälpa andra människor är ett behov som alltid kommer att behöva fyllas. Det är en ära för oss att få priset, det symboliserar den eldslåga som vi bär och som också visar andra organisationer vad som är möjligt, säger Mohamad Allatif från Starka händer, som tog emot priset tillsammans med Maria Hörnqvist.

I och med priset blir ni en förebild för andra, hur ser du på det?

– Vi är gärna en förebild för andra. Att hjälpa andra människor är ett behov som alltid kommer att behöva fyllas. Vi tar ansvar för att behålla och utveckla arbetet och nu siktar vi på nationella priser, säger Mohamad Allatif och fortsätter:

– Det är också ett stort ansvar och vi ska fortsätta arbeta hårt och dela med oss av erfarenheterna och arbetsmetoder som vi ser har en bra effekt.

Jacob Holmlund, teknik- och EHS-chef på Pfizer i Strängnäs, tog emot priset från kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt.

Vad betyder priset för er som företag?

– Det är jätteroligt att vi blir uppmärksammade för det miljöarbete vi bedriver på våra tillverkningsanläggning i Strängnäs och en bekräftelse på att det vi gör är viktigt, säger han.

I och med priset blir ni en förebild för andra, hur ser du på det?

– Att få vara en förebild inom miljöområdet är såklart hedrande och vi ska göra vad vi kan för att även i framtiden vara ett företag som ligger i framkant i miljöarbetet, säger Jacob Holmlund och berättar om deras kommande arbete:

– Vi fortsätter att jobba med förbättringar inom våra tre målområden: Koldioxid, vatten och avfall. Ett stort arbete de kommande 12 månaderna blir att trimma in ett nytt processteg i vårt reningsverk som ytterligare ska reducera innehållet av kväve i vattnet innan det släpps ut i Mälaren. Vi utför nu också försök med nya tekniker för att minska det kemiska avfallet från fabriken. Det finns stor potential att markant reducera den totala mängden avfall som genereras från anläggningen.

Mer information

Läs mer om kommunens Klimat- och hållbarhetspris som instiftades 2021.

Läs mer om de båda vinnarna:

”Ständig modernisering bra för miljön”

”Det är samma problem överallt”

Klimat och hållbarhetspriset
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2021