”Det är samma problem överallt”

Mohamad Allatif vill korta integrationstiden för nyanlända, hjälpa ungdomar att få jobb och bidra till ett inkluderande och tryggt Strängnäs. Sen vill han att föreningen Starka händer ska växa med internationella samarbeten. Föreningen är en av två kandidater till kommunens nyinstiftade hållbarhetspris.

Föreningen Starka Händer vill vara en brobyggare mellan svenskar och nyanlända. I sitt arbete fokuserar de på snabbare integration, att bryta utanförskap och att hjälpa alla behövande. Det gör de bland annat genom aktiviteter av och med ungdomar, kulturarrangemang, studiecirklar och att se till att äldreboenden får julgranar. ”Vi ska hjälpa varandra oavsett kultur, religion och etniskt ursprung,” säger de och därför nominerar juryn dem till Hållbarhetspriset 2021.

Läs mer om föreningen Starka händer på Starka händers webbplats

De åkte från Danderyd till Skärholmen för att handla, det var det enda köpcentrum de kände till. När Mohamad Allatif ville att hans barn skulle börja spela fotboll gick han till fotbollsplanen i närheten. Där fick han svar att de skulle anmäla sig på klubbens webbsida.

– Det var svårt i början när vi inte visste hur vi skulle göra och innan vi fick hjälp, säger Mohamad Allatif.

Han tyckte det var för svårt och tog för lång tid att hitta rätt som ny i Sverige. Så han bestämde sig för att hjälpa andra och startade tillsammans med kommunen Välkomstcentret i Danderyd. Nu driver han sedan en tid tillbaka den ideella föreningen Starka Händer, här i Strängnäs, och drömmer om att det en dag ska bli en internationell organisation.

– Det är samma problem överallt, i Danderyd, Strängnäs, Norge, Tyskland och Kanada; Människor som kommer till en ny plats behöver en introduktion i samhället, lära sig språket och förstå kulturen, säger Mohamad Allatif.

Mohamad Allatif, Starka händer

Mohamad Allatif

Fyller ett glapp

Han har identifierat ett glapp som kommunen och offentliga verksamheter inte klarar av att fylla. Det handlar om språk, kultur och vem som är avsändare av information och aktiviteter. Han menar att det gör stor skillnad var informationen kommer ifrån och hur den är utformad. För många kan det vara svårt att ta till sig text rent språkligt; myndighetsspråk är myndighetsspråk även på arabiska. Ibland finns det också en misstro mot offentliga verksamheter och rykten sprids som hindrar människor från att söka hjälp och kontakt utanför den egna gruppen. För att motverka detta behövs någon, som de som lever i utanförskap, kan relatera till och lita på.

Bland de 55 aktiva volontärerna i Starka Händer finna både män och kvinnor med många olika nationaliteter och åldrar.

– Vi kan berätta hur det fungerar utifrån våra erfarenheter och på ett sätt som är lätt att ta till sig beroende på vem du är, säger Mohamad Allatif.

Inkludering skapar trygghet

På samma sätt finns det fördomar och rädslor hos svenskar som hindrar människor från att mötas.

Redan när han och familjen flyttade till Strängnäs 2019 började han engagera sig, bland annat som polisvolontär och studiecirkelledare. När coronan slog till ville Mohamad och hans familj hjälpa personer i riskgrupp att handla mat och mediciner. De startade en Facebookgrupp för både de som behövde hjälp och de som ville hjälpa till. Det var upprinnelsen till föreningen Starka Händer som nu, på olika sätt, hjälpt fler än 5 000 personer.

Mohamad startade i våras ett ungdomsnätverk under sommaren ordnade föreningen i samarbete med kommunen sommarjobb åt 42 tjejer och 53 killar som har ursprung i ett tiotal olika länder.

Föreningen har sedan starten arrangerat sportlovsaktiviteter, påskfirande och midsommarfirande, de har startat ett ungdomsnätverk och en kvinnogrupp. I ett samarbete med tennisklubben värvade Mohammed nya spelare, som klubben inte själva hade lyckats nå trots vilja och en del försök. Medan barnen tränade arrangerade Mohamad Allatif språkskola för föräldrarna i tennisklubbens lokaler.

Det är så här han arbetar, med ett helhetstänk i allt föreningen gör och syftet är tydligt: att skapa ett tryggare samhälle.

Genom att erbjuda tjänster som hjälper människor i deras vardag, skapar han möjligheter för nyanlända och andra som inte är etablerade i svenska samhället att få jobberfarenhet. Samtidigt lär dessa personer känna varandra och kan lära sig språk och kultur av varandra.

– Samhället blir mer inkluderande, det skapar trygghet och förebygger brott och minskar arbetslösheten, säger och Mohamad Allatif.

Framgångsfaktorer enligt Mohamad

  • Ta vara på människors erfarenheter, vilja och kunskaper.
  • Gör saker och se till att det blir resultat snabbt.
  • Ha tydliga och långsiktiga mål.
  • En bättre förståelse mellan människor och offentliga verksamheter.

Läs mer om föreningen Starka händer på Starka händers webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 augusti 2021