Ständig modernisering bra för miljön

Ända sedan 2015 använder Pfizer i Strängnäs endast förnybar el och de senaste åren har de gjort stora investeringar för att minska sina koldioxidutsläpp. Nu är de nominerade till kommunens nyinstiftade Klimatpris.

Pfizer i Strängnäs har under 2000-talet gjort flera betydelsefulla förändringar i verksamheten som lett till minskade utsläpp av växthusgaser. Senaste större förändringen är ett skifte från fjärrånga till fjärrvärme för uppvärmningen av lokalerna på fabriksområdet. Fjärrvärmen produceras enbart av förnyelsebart bränsle och har minskat företagets koldioxidutsläpp motsvarande 190 ton per år. När ett så här stort företag gör förändringar för att öka sin lokala förnybara energiförsörjning får det stor betydelse. Därför nominerar juryn dem till Klimatpriset 2021.

Pfizers tillverkningsanläggning i Strängnäs är en av företagets 43 fabriker världen över. Globalt har Pfizer siktet inställt på att bli koldioxidneutrala och att koldioxidutsläppen ska minska med 45 procent till år 2030 (jämfört med 2019 års utsläpp) och att all el ska vara hundra procent grön.

Porträtt Jacob Holmlund

Jacob Holmlund

– 2009 gjorde vi en investering som resulterade i att våra koldioxidutsläpp minskade med 80 procent och sedan 2015 använder vi enbart grön el, säger Jakob Holmlund som är teknik och EHS-chef i Strängnäs. (EHS står för environment, health och safety - miljö, hälsa och säkerhet.)

2019 släppte Pfizer globalt ut totalt 886 000 ton koldioxid varav Strängnäsfabriken bidrar med 678 ton. I slutet av 2019 investerade Pfizer i Strängnäs 19 miljoner kronor för att skifta energikälla från fjärrånga till fjärrvärme för uppvärmningen av lokalerna på fabriksområdet. Denna investering innebar ytterligare reducering av koldioxidutsläppen motsvarande 190 ton per år. Det är också anledningen till att Pfizer i Strängnäs är nominerade till Klimatpriset 2021, som för första gången delas ut av Strängnäs kommun.

Ända sedan 2015 använder Pfizer i Strängnäs endast förnybar el och 2009 växlade företaget över från att använda sig av egna oljeeldade pannor för tillverkning av ånga till att köpa fjärrånga tillverkad av huvudsakligen förnyelsebart bränsle från det kommunalägda kraftvärmeverket, SEVAB. Över en natt minskade därmed koldioxutsläppen från fabriken med 80 procent.

Tre målområden: koldioxid, avfall och vatten

– Pfizer sätter sina mål utifrån vad klimatforskningen säger behövs. Vi kanske inte når alla mål globalt sett utan måste även jobba med klimatkompensering i vissa fall, det är vårt sätt att ta ansvar, säger Jakob Holmlund.

Anläggningen i Strängnäs har förutom mål för att minska koldioxidutsläppen också tydliga mål inom områdena avfall och vatten.

– Vi jobbar hela tiden för att minska vårt avfall och ta hand om det som ändå blir på ett korrekt sätt. I dag lägger vi inget på hög utan allt tas om hand och skickas till rätt plats, säger Jakob Holmlund.

För att tillverka de aktiva substanser som sedan ska bli medicin går det åt väldigt mycket vatten, både för att kyla processerna men framför allt för att rengöra processutrustningen efter tillverkningen. Det är inte heller vilket vatten som helst, utan det krävs väldigt rent vatten. Vattnet framställs genom destillering och distribueras ut i anläggningen via vattenslingor som ständigt är i cirkulation där vattnets kontinuerligt utsätts för UV-ljus och återkommande hettas upp för att säkerställa renheten på vattnet. Fabriken har också ett eget reningsverk som tar hand om bland annat kväve, fosfor och organiskt material innan vattnet släpps ut i Mälaren.

– Mälaren är viktig och vi vill ta hand om den, säger Jakob Holmlund som garanterar att inga aktiva läkemedelsrester eller bakterier följer med ut i sjön.

Illustration som visar fabrikens kretslopp

Kretsloppet på Pfizer i Strängnäs

Nya investeringar alltid bättre för miljön

Det gäller att hela tiden hålla anläggningen i skick och investeringar för miljön måste alltid ställas mot de investeringar som är nödvändiga för att säkra leveranser från fabriken. Men varje modernisering får också en positiv miljöeffekt på köpet.

Den senaste investeringen som gjorts inom miljöområdet är ett reningsverk för att minska utsläppen av kväve i vattnet. Det nya processteget i reningsverket för kvävereducering togs i drift under sommaren 2021.

– Nu håller vi på att trimma in systemet innan det kan användas fullt ut, säger Jakob Holmlund.

Andra investeringar som ligger i planen framåt är att ersätta ventilationsaggregat med nya som är mer effektiva och därmed bidrar till ytterligare sänkningar av koldioxidutsläpp.

– Vid varje ny investering tittar vi alltid på vad som är den bästa tillgängliga tekniken ur miljösynpunkt vilket gör att vi kontinuerligt minskar klimatpåverkan från vår tillverkning. säger Jakob Holmlund.

Så jobbar Pfizer med miljöåtgärder

  • Genom egna analyser av avfallsströmmar ser de var de kan och bör förändra gällande sin hantering av avfall.
  • Med processoptimering minimerar de sin användning av vatten.
  • De har myndighetskrav på sig att göra energikartläggningar, genom vilken de hittar sätt att spara energi på.
  • Alltid när något ska moderniseras söks det mest miljövänliga alternativet och bästa tillgängliga tekniken.
Läs mer om Pfizer i Strängnäs på Pfizers webbplats.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 augusti 2021