• Startsida
  • / Nyheter
  • / Solör Bioenergi och Strängnäs kommun i samverkan för att bidra till lokal klimat- och energiomställning

Solör Bioenergi och Strängnäs kommun i samverkan för att bidra till lokal klimat- och energiomställning

Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag AB ingick under förra året ett samverkansavtal för att tillsammans bidra till en snabbare energi- och klimatomställning. Inom ramen för samverkan tillför de båda bolagen totalt 60 miljoner kronor för att genomföra gemensamma projekt, och för att uppmuntra andra lokala organisationers gröna omställning.

Samarbete för en accelererad klimatomställning

Solör Bioenergi driver fjärrvärmeverksamheten i Strängnäs kommun genom bolaget Solör Bioenergi Strängnäs AB, som bildades då Solör förvärvade en del av fjärrvärmeverksamheten i början av 2022. Bolaget har bland annat som mål att energiproduktionen i Strängnäs kommun ska vara fossilfri år 2030.
Solör Bioenergi Strängnäs AB ägs till 80 procent av Solör Bioenergi och till 20 procent av Strängnäs kommunföretag AB.

I samband med förvärvet 2022 slöts ett samverkansavtal att tillsammans bygga en långsiktigt hållbar samverkan kring energi- och klimatfrågor med mål att bland annat stödja klimatomställning, öka kapacitet för att minska belastningen på elnätet och möjliggöra cirkulära lösningar.

– Samarbetets ambition är att samverka för fjärrvärme som en naturlig del av Strängnäs kommuns framtid och att samverka kring frågor som främjar utvecklingen mot en klimatneutral och effektiv användning av energi. För oss som företag är det viktigt att ligga i framkant i dessa frågor för att vara attraktiv för både investerare, kunder och som arbetsgivare, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.

– Strängnäs kommun växer och vi vill växa hållbart och på ett sätt som ligger i linje med klimatmålen. För att det ska vara möjligt behöver vi samarbeta för att hitta nya arbets- och tankesätt samt agera tillsammans. Var och en på de områden denne har rådighet över. Genom detta avtal och tillskjutna medel bidrar vi till att skapa förutsättningar för både kommun, kommunbolag och andra lokala aktörer att snabba på Strängnäs kommuns gröna omställning, säger Jacob Högfeldt, styrelseordförande i Strängnäs kommunföretag AB.

Nu pågår arbetet med att konkretisera samverkan genom att en samverkansgrupp etableras. Gruppen kommer bland annat att fastställa kriterier för vilka som kommer kunna ta del av ägartillskotten.

Tidigare publicerat

Läs mer på tidigare publicerade sida som rör avyttringen av fjärrvärmerörelsen i Strängnäs kommun samt om rådet för klimatfrågor som infördes i samband med det:

Fjärrvärmerörelsen i Strängnäs kommun

Råd för klimatfrågor

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2023