Råd för klimatfrågor

Rådet för klimatfrågor ska verka för hållbara lokala miljö- och energiåtgärder i Strängnäs kommun.

Klimatrådet bildades som en samverkansplattform utifrån en överenskommelse mellan Strängnäs kommun och Solör Bioenergi Fjärrvärme AB gällande särskild satsning på lokala miljö- och klimatåtgärder i kommunen. Varje parti som finns representant i kommunfullmäktige förfogar över en plats i rådet som också kompletteras med deltagare från näringsliv och civilsamhälle. Klimatrådet ska vara rådgivande till kommunstyrelsen och har därmed ingen beslutanderätt.

Rådet sammanträder vid behov men minst en gång per halvår.

Mötesanteckningar för rådet för klimatfrågor

Ordförande

Magnus Brandel (S)

E post: magnus.brandel@strangnas.se


Solör Bioenergi Fjärrvärme AB

2021 beslutade kommunfullmäktige i Strängnäs kommun att sälja 80 procent av fjärrvärmerörelsen i SEVAB Strängnäs energi AB till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2023