Mer debatt i kommunfullmäktige

Bodil Mellgren kommunfullmäktiges ordförande och socialdemokrat

Bodil Mellgren (S), kommunfullmäktiges ordförande

Nu ska kommunfullmäktiges möten inledas med en allmänpolitisk debatt. Det är ett led i att utveckla demokratin i Strängnäs kommun.

Från och med höstens första möte för kommunfullmäktige den 28 augusti bjuder kommunens förtroendevalda in till mer debatt och dialog i kommunens högsta beslutande instans.

– Alla vi förtroendevalda har ett ansvar att utveckla demokratin och vi som ingår i kommunfullmäktiges presidium har ett övergripande ansvar. Det kan vi göra till exempel genom att bjuda in till öppna debatter, samtal och medborgardialog. Initiativet till det första ämnet i den politiska debatten kommer från våra kommunalråd, säger Bodil Mellgren (S), kommunfullmäktiges ordförande.

Vid det första tillfället är det ämnet Strängnäs kommunkoncerns roll i att uppfylla kommunfullmäktiges mål, som ska debatteras. Andra debatter kan handla om trygghet, vatten- och avlopp, klimatomställning och att Strängnäs kommun växer.

– Jag tycker att det ska bli spännande att se hur det går och hoppas att detta ska leda till bättre beslut på sikt. Samtidigt vore det bra om debatterna kan ge allmänheten en mer mångfacetterad bild av hur den politiska processen fungerar, säger Bodil Mellgren.

Hur går det till?

Mötet startar med debatten och allmänhetens frågor. Under debatten deltar ledamöterna i kommunfullmäktige och under punkten Allmänhetens frågor har kommuninvånare möjlighet att ställa frågor om debattens ämne.

De ämnen eller frågor som debatteras ska vara relevanta och vara av mer komplex karaktär, där det finns många perspektiv att reda ut inför framtida beslut. Det handlar om att ge plats en öppen och levande debatt i ett forum där många representanter från alla partier finns med.

Efter debatten och frågestunden börjar det formella mötet där de förtroendevalda fattar beslut. Mötet tar inte beslut i frågan eller ämnet som debatterats samma kväll.

Var med på mötet på plats eller digitalt

Du som är intresserad av att delta eller bara lyssna är välkommen att vara med på plats eller via webbsändningen som du hittar här på kommunens webbplats. Där hittar du också mötets agenda och alla handlingar, så att du kan läsa på inför mötet.

Var med och påverka

I vår dialogportal Delta och påverka hittar du flera sätt att vara med och påverka platsen där du lever, bor eller verkar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2023