• Startsida
  • / Nyheter
  • / Strängnäs är pilotkommun i nationell satsning på brottsförebyggande arbete

Strängnäs är pilotkommun i nationell satsning på brottsförebyggande arbete

Som en av fem kommuner är Strängnäs utvald till ett pilotprojekt för att motverka rekrytering av barn och unga till kriminella gäng.

Nationella förstärkningsteam ska stötta socialtjänsten i de utvalda kommunerna i deras arbete med att motverka att fler barn och unga dras in i kriminalitet.

– Vi ser fram emot att vara en del av den här viktiga satsningen och kunna få men också bidra till kunskaps- och metodutveckling inom brottsförebyggande arbete bland unga. Att få delta i en nationell satsning där kommuner får stöttning i arbetet med barn och unga kommer vara väldigt värdefullt, säger Marjo Savelius, socialchef på Strängnäs kommun.

Förstärkningsteam ger råd och stöd

Projektet med nationella förstärkningsteam inom socialtjänsten leds av socialdepartementet. Det övergripande målet är att förstärka kommunernas förmåga att hantera och förebygga kriminalitet bland unga genom ökat kunskapsstöd och samverkan.

Samtidigt bidrar pilotkommunerna genom att belysa utmaningar kring kriminalitet bland unga. Erfarenhetsutbyte och metodutveckling står i centrum för att ta fram framgångsrika arbetsformer och utbildningar som kan användas i hela landet.

Mer information

Du kan ta del mer information om hur kommunen jobbar förebyggande på webbsidan Brottsförebyggande arbete.

Du kan även läsa vår nyhet från december Socialdepartementet besöker Strängnäs.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2024