• Startsida
  • / Nyheter
  • / Solceller på sporthall och vätgaskartläggning får stöd från Klimatfond Strängnäs

Solceller på sporthall och vätgaskartläggning får stöd från Klimatfond Strängnäs

Händer som visar ritningar som ligger på ett bord.

De första två projekten som beviljas medel från Klimatfond Strängnäs för att snabba på energi- och klimatomställningen i kommunen handlar om solceller och grön vätgas.

Klimatfond Strängnäs är en gemensam satsning från Strängnäs kommunföretag och Solör Bioenergi för att snabba på energi- och klimatomställningen i hela kommunen. Bidrag kan ges till lokala projekt som minskar klimatpåverkande utsläpp i kommunen. Läs mer om Klimatfond Strängnäs på vår webbplats.

Nya sporthallen i Strängnäs installerar solceller till egen elproduktion

En man visar upp en ritning för en kvinna.

Erik Granbeck, projektchef Larslunda sporthall.

Under våren startar byggnationen av den nya sporthallen på Larslunda i Strängnäs. Genom att projektet fått medel beviljade från Klimatfond Strängnäs är det nu möjligt att sätta upp 2 000 kvadratmeter solceller som beräknas täcka behovet av el till hallen och mer därtill.

– Genom att sätta upp solceller minskar den negativa klimatpåverkan då vi endast använder förnybar energikälla för elkonsumtion i hallen. Genom att ha egen elproduktionen minskar vi dessutom kostnaderna för kommunen. Vi hoppas att vårt arbete kan bidra till att Strängnäs kommun blir ett föredöme när det kommer till att visa vägen i klimatomställningen, säger Erik Granbeck, byggprojektledare på Strängnäs kommun och projektchef för byggnationen av Larslunda sporthall.

Strängnäs kommun kartlägger möjligheterna med grön vätgas

En man sträcker fram en bunt papper.

Ragnar Lindén, hållbarhetsutvecklare inom kommunen.

Det finns mycket som talar för att vätgas kommer att ha en betydande del i det framtida energisystemet. Med bidrag från Klimatfond Strängnäs vill kommunen genomföra en förstudie och undersöka vilka lokala och regionala förutsättningar och möjligheter som finns för grön vätgas, det vill säga vätgas tillverkad med el från förnybara energikällor.

– Förstudien ska identifiera och åskådliggöra möjligheterna för produktion och användning av vätgas med lågt klimatavtryck inom energisektorn, transporter, fastighetssektorn och industrin inom Strängnäs kommun. I uppdraget ligger också att ta fram en handlingsplan med rekommendationer för hur kommunen skulle kunna hantera möjligheterna med vätgas, säger Ragnar Lindén, hållbarhetsutvecklare inom kommunen och den som leder arbetet med förstudien.

Fler kan söka medel från Klimatfond Strängnäs

Lokala företag, föreningar och kommunala verksamheter kan söka pengar för projekt som minskar klimatpåverkande utsläpp. De satsningar som kan söka medel ur Klimatfond Strängnäs ska vara lokalt förankrade och ligga i linje med de fem fokusområdena i Strängnäs kommuns klimat- och energiplan , 19 MB.. De ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och gärna bidra till lärande, innovation, samarbeten och cirkulära lösningar.

Klimatfond Strängnäs lanserades i september 2023. Läs mer i den tidigare publicerade nyheten.

Ansökan om medel ur Klimatfonden kan lämnas in när som helst under året men ska lämnas in senast 20 mars för att hanteras under våren, alternativt 20 oktober för att hanteras på hösten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2024