Nu lanseras Klimatfond Strängnäs

Klimatfond Strängnäs logga

Klimatfond Strängnäs är en satsning från Strängnäs kommunföretag och Solör Bioenergi för att snabba på energi- och klimatomställningen i hela kommunen. Lokala företag, föreningar och kommunala verksamheter kan söka pengar för projekt som minskar klimatpåverkande utsläpp.

Samverkan för en snabbare energi- och klimatomställning

I samband med att Solör blev ny ägare av fjärrvärmeverksamheten i Strängnäs 2022 tecknades ett samverkansavtal för att snabba på energi- och klimatarbetet i kommunen. Klimatfond Strängnäs är en del av samverkansavtalet mellan Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag, moderbolaget för de kommunala bolagen.

Inom ramen för samverkan tillför de båda bolagen tillsammans 60 miljoner kronor för att genomföra gemensamma projekt och vill även uppmuntra andra lokala verksamheter att tillsammans bidra till en snabbare energi- och klimatomställning i Strängnäs kommun, där målet är att vara en fossilfri kommun 2030.

– Energi- och klimatfrågan är högaktuell och vi behöver alla agera för att bygga en långsiktigt hållbar samverkan kring energi- och klimatfrågor i Strängnäs kommun. Det gäller att agera på de områden man har rådighet över. Båda parter har ambitiöst satta klimatmål och genom att samarbeta och möta utmaningarna tillsammans stärks förmågan att nå målen, säger Erica Edfeldt Wehtje, del av samverkansgruppen och teknisk chef på Solör Bioenergi Fjärrvärme.

Lokala satsningar som minskar utsläppen

De satsningar som kan söka medel ur Klimatfond Strängnäs ska vara lokalt förankrade och ligga i linje med de fem fokusområdena i Strängnäs kommuns klimat- och energiplan , 19 MB.. De ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och gärna bidra till lärande, innovation, samarbeten och cirkulära lösningar.

– Genom denna satsning kan insatser göras för klimatet både genom Strängnäs kommun, Solör Bioenergi och andra företag och föreningar. Vi hoppas att medlen kan leda till att man går från tanke till handling. Alla som bedriver verksamhet inom Strängnäs kommun kan söka medel och det kan handla om ett projekt, en förstudie eller hjälp med en investering så länge den uppfyller kriterierna. Vill man bolla frågor kring sin ansökan med oss i samverkansgruppen går det bra, säger Charlotte H. Kindmark, del av Samverkansgruppen och styrelseledamot i Strängnäs kommunföretag.

Strängnäs kommunföretag AB är moderbolag i kommunkoncernen och består av de kommunala bolagen Strängnäs Fastighets AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Strängnäs kommunföretag AB är även delägare i Solör Bioenergi Strängnäs AB.

Kommundirektören i Strängnäs kommun är VD i Strängnäs kommunföretag AB.

Läs mer på vår webbplats om Strängnäs kommunföretag AB.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge.

Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Läs mer om Solör Bioenergi på deras webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2023