Gemensam tillsyn för minskad arbetslivskriminalitet

Under förra veckan deltog byggenheten och miljöenheten i oanmälda tillsynsbesök tillsammans med polisen och flera andra myndigheter. Det är en del av ett större arbete för att motverka arbetslivskriminalitet.

När företag eller organisationer medvetet bryter mot olika slags regler i arbetslivet kallas det för arbetslivskriminalitet. Det kan handla om allt från utnyttjande av arbetskraft till missbruk av välfärdssystem genom fusk med skatter och bidrag.

Målet är att minska de kriminellas ekonomiska tillgångar och utveckla samarbetet med andra myndigheter och aktörer.

- Ensam är inte stark, men när fler myndigheter arbetar tillsammans får vi bättre slagkraft. Vi har olika lagstiftning, olika verktygslådor och tillsammans kan vi försvåra möjligheten för kriminella att tjäna pengar, säger Lars Ekström, kommundirektör i Strängnäs kommun.

Ökat samarbete mot organiserad brottslighet

Insatsen mot den kriminella ekonomin är en del i samverkan mellan lokalpolisen i Strängnäs och Eskilstuna och kommunen. Det är också kopplat till arbetet inom center mot arbetslivskriminalitet, där nio myndigheter samarbetar på uppdrag från regeringen för att bekämpa och förebygga arbetslivskriminalitet.

I en nyhet från november 2023 kan du även läsa om att Strängnäs kommun är med i nätverket Mälarkommuner mot organiserad brottslighet som ett led i att bekämpa det växande hotet från organiserad brottslighet.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2024