Naturreservat att besöka

Kalkbro

Kalkbro i Åkers bergslag

Ett par tips på naturreservat att besöka där du njuta av naturen.

Gripsholms Hjorthagen, Mariefred

Har sedan 1600-talet varit betesmark tillhörande Gripsholms kungsladugård. Idag hemvist för cirka etthundra dovhjortar. Scenen med vitsipporna i Ronja Rövardotter är inspelad här. Stigarna är promenadvänliga och tillgängliga för såväl rullstol som barnvagn.

Kalkbro, Åkers bergslag

Naturreservat och ett kalkbrott som fungerade från medeltid och fram till 1940-tal. De kalkrika markerna är en miljö som passar många ovanliga blommor, svampar och mossor. På våren kantas ingången av blåsippor och på sommaren blommar orkidéer i brottet. Kalkbrottet är även känt från en scen i Ronja Rövardotter. Stigen från parkeringen in till brottet är hårdgjord och passar även besökare med rullator eller barnvagn. Rastplats med bänkbord och eldstad (ta med egen ved eller kol) och toalett.

Tynäs ekhagar, Strängnäs

Framförallt är det den västra ekhagen som är värd ett besök, här finns närmare ett trettiotal riktigt gamla ekar. Här är fint under alla årstider, men särskilt på våren då gullvivorna blommar.

Åsa gravfält, Selaön

Skeppssättning av ursprungligen 24 resta stenar, kallad Åsa domarsäte. Om våren lockas många besökare för att beskåda de sällsynta och fridlysta backsipporna som blommar här. Backsipporna börjar vanligen blomma i april månad. Åsa gravfält är skyddat som Natura 2 000 område.

Åsbyåsen, Fogdön

Upptäck den rika floran på torrängarna och ströva på den långsträckta trädklädda åsen. Det blommar rikligt med backsippor på våren. Du kan slå dig ner vid fikabordet vid åsens norra krön i norra delen av reservatet och njuta av utsikten över landskapet.

Mer information om platserna och vägbeskrivning samt fler naturreservat att besöka hittar du på Länsstyrelsens hemsida över besöksmål

Tänk på att när du vistas i ett naturreservat så gäller vissa regler. Inte störa och förstöra är huvudregel i Allemansrätten.
I naturreservat och andra skyddade områden gäller dessutom särskilda regler som begränsar Allemansrätten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2024