Vandra

Det kuperade, sjörika och intressanta Åkers bergslag är rikt på fornlämningar och kulturminnen, inte minst från äldre gruvhantering. Genom området slingrar sig en av det vackraste delarna av Sörmlandsleden.

På Fogdön sträcker sig Pilgrimleden som erbjuder vandring på mindre grusvägar och stigar.

Sörmlandsleden

Sörmlandsleden

Sörmlandsledens vackraste partier passerar genom Åkers bergslag. Leden är lättåtkomlig från flera ställen. Skärmskydd och eldstäder finns på strategiska platser. Du kan läsa mer om de olika etapperna på Sörmlandsledens hemsida.
Hemsida: sormlandsleden.se

Planeringsverktyg med interaktiv karta där du kan se leder, etapper, servicepunkter med mera.
Hemsida: visitsormland.se/vandra

skylt st Eskils källa

Pilgrimsleden, Fogdön

Vandra på mindre grusvägar och stigar, över öppna fält och genom skog. Det finns en anslutande etapp som går från Strängnäs domkyrka till St. Eskils källa. Vid Björsund knyts Pilgrimsleden samman med Gyllenhjelmsleden i Eskilstuna kommun. Kartor och praktisk information hittar du på Vårfruberga-Härads församlings hemsida.
Hemsida: svenskakyrkan.se/varfruberga-harad

Vandringsleder Åkers bergslag

Fem olika vandringsleder som är mellan 4-9 km långa samt en naturstig på cirka 1 km.

Marvikarna

Lilla fornborgsrundan

Start och mål vid Skottvångs gruva. 4,5 kilometer. Rundslingan är en del av Sörmlandsleden och på hemsidan finns en folder med karta för nedladdning.

Stora fornborgsrundan (Stenhuggarmon)

Start och mål vid Skottvångs gruva. 9,5 kilometer. Rundslingan är en del av Sörmlandsleden och på hemsidan finns en folder med karta för nedladdning. 

Gallsjömossen,

Start Harsjöhult, del av etapp 16 och 16:1. 4 kilometer. Rundslingan är en del av Sörmlandsleden och på hemsidan finns mer information.
Hemsida: sormlandsleden.se

Marviksleden

Start och mål vid Malsjön. 6 km.

Stånggångsleden

Start och mål vid Göksjön (vid före detta Hjulhuset) 5 kilometer
Läs mer om Marviksleden och Stånggångsleden på Åkers hembygdsförenings hemsida

Naturstig Kalkbro

Liten naturstig på cirka 1 kilometer i anslutning till Kalkbrottet.
Hemsida: lansstyrelsen.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2024