Nya riktlinjer för färdtjänst i Strängnäs kommun

Från och med årsskiftet gäller nya riktlinjer för färdtjänst i Strängnäs kommun. De som beviljats färdtjänst kunde tidigare resa inom hela Sörmlands län, men tillståndet begränsas nu till att endast gälla Strängnäs kommun.

Den 18 december beslutade socialnämnden om följande förändringar:

  • Tillstånd för färdtjänst gäller för obegränsat resande inom Strängnäs kommun. Tidigare gällde tillståndet hela Sörmlands län. Tillståndet gäller även för 12 resor tur och retur till/från Eskilstuna.
  • Lyfthjälp med trappklättrare gäller endast vid bostadsadressen och beviljas som längst 6 månader.

Förändringarna gäller från och med 1 januari 2019.

För resor till annan kommun eller ytterligare resor till Eskilstuna finns möjlighet att ansöka om riksfärdtjänst. För den som beviljas riksfärdtjänst blir egenavgiften för resan lägre än för resa med färdtjänst.

Sjuk- och behandlingsresor, det vill säga resor till och från vårdgivare eller tandvård, fungerar på samma sätt som tidigare.

Bakgrund till de nya riktlinjerna

Kostnaderna för färdtjänst har ökat de senaste åren. Samtidigt är det en utmaning för socialkontoret att anpassa sig till de ekonomiska förhållanden som råder. Därför har socialnämnden nu beslutat om denna förändring.

Enligt Färdtjänstlagen ansvarar varje kommun för att färdtjänst anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner, men det finns ingen lagstadgad skyldighet till detta.

Information till berörda brukar har skickats ut per post. Om du är beviljad färdtjänst och inte har fått informationen kan du kontakta vår färdtjänsthandläggare via fardtjanst@strangnas.se eller telefon 0152-290 54.

Läs mer om regler för färdtjänst på vår webbplats, strangnas.se/fardtjanst

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2019