Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafik för personer med en funktionsnedsättning.

För att vara berättigad till färdtjänst ska din funktionsnedsättning ha en varaktighet om minst tre månader samt att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Färdtjänsten bygger på samåkning.

Ansökan om färdtjänst görs hos socialkontorets färdtjänsthandläggare.
Om du är berättigad och beviljas färdtjänsttillstånd får du ett beslut och information hemskickat.

Nya riktlinjer för färdtjänst i Strängnäs kommun

Från och med årsskiftet gäller nya riktlinjer för färdtjänst i Strängnäs kommun. De som beviljats färdtjänst kunde tidigare resa inom hela Sörmlands län, men tillståndet begränsas nu till att endast gälla Strängnäs kommun.

Den 18 december beslutade socialnämnden om följande förändringar:

  • Tillstånd för färdtjänst gäller för obegränsat resande inom Strängnäs kommun. Tidigare gällde tillståndet hela Sörmlands län. Tillståndet gäller även för 12 resor tur och retur per år till/från Eskilstuna.
  • Lyfthjälp med trappklättrare gäller endast vid bostadsadressen och beviljas som längst 6 månader.

Förändringarna gäller från och med 1 januari 2019.

Information till berörda brukar har skickats ut per post. Om du är beviljad färdtjänst och inte har fått informationen kan du kontakta vår färdtjänsthandläggare via fardtjanst@strangnas.se eller telefon 0152-290 54.

Vanliga frågor och svar

Den som har beviljats färdtjänst har möjlighet till 12 resor tur och retur per år till/från Eskilstuna. För resor till annan kommun eller ytterligare resor till Eskilstuna finns möjlighet att ansöka om riksfärdtjänst. För den som beviljas riksfärdtjänst blir egenavgiften för resan lägre än för resa med färdtjänst.

Sjuk- och behandlingsresor, det vill säga resor till och från vårdgivare eller tandvård, fungerar på samma sätt som tidigare.

För mer information om dessa resor kontaktar du din vårdgivare eller Sjukreseenheten: 0155-24 73 57.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2019
Omsorg och hjälp