Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafik för personer med en funktionsnedsättning.

För att vara berättigad till färdtjänst ska din funktionsnedsättning ha en varaktighet om minst tre månader samt att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Det här gäller med anledning av covid-19

För att bromsa spridningen av smittan av covid-19 vill vi uppmana alla att bara resa om det är absolut nödvändigt. Rekommendationen att använda munskydd gäller även dig som reser med särskild kollektivtrafik så som färdtjänst och riksfärdtjänst. Läs mer på Sörmlandstrafikens webbplats.

Du som är 70 år eller äldre och som beviljats tillstånd till färdtjänst, kommer så långt det är möjligt att erbjudas att åka ensam.

Patient som ska resa till vaccination för covid-19 kan göra det avgiftsfritt utan sjukreseintyg. Beslutet gäller från 18 januari till och med 30 juni. Patienten bokar själv sin resa via Sörmlandstrafikens servicecenter telefon 020-44 40 00.

Mer information finns på Region Sörmlands webbplats.

Färdtjänsten bygger på samåkning.

Ansökan om färdtjänst görs hos socialkontorets färdtjänsthandläggare. Socialkontorets färdtjänsthandläggare når du via kontaktcenter.

Om du är berättigad och beviljas färdtjänsttillstånd får du ett beslut och information hemskickat.

Vanliga frågor och svar

Den som har beviljats färdtjänst har möjlighet till 12 resor tur och retur per år till/från Eskilstuna. För resor till annan kommun eller ytterligare resor till Eskilstuna finns möjlighet att ansöka om riksfärdtjänst. För den som beviljas riksfärdtjänst blir egenavgiften för resan lägre än för resa med färdtjänst.

För resor till och från vårdgivare eller tandvård är det sjuk- och behandlingsresor som gäller.

För mer information om dessa resor kontaktar du din vårdgivare eller Sjukreseenheten: 0155-24 73 57.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2021