Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafik för personer med en funktionsnedsättning.

För att vara berättigad till färdtjänst ska din funktionsnedsättning ha en varaktighet om minst tre månader samt att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Det här gäller med anledning av covid-19

Du som är 70 år eller äldre och som beviljats tillstånd till färdtjänst, kommer så långt det är möjligt att erbjudas att åka ensam.

Detta är på rekommendation från Region Sörmlands smittskyddsläkare och gäller tillsvidare.

För att bromsa spridningen av smittan av covid-19 vill vi uppmana alla att bara resa om det är absolut nödvändigt.

Mer information finns på Region Sörmlands webbplats. Har du frågor om sjukresor hänvisar vi till Sörmlandstrafikens servicecenter på telefon 020-44 40 00.

Färdtjänsten bygger på samåkning.

Ansökan om färdtjänst görs hos socialkontorets färdtjänsthandläggare. Socialkontorets färdtjänsthandläggare når du via kontaktcenter.

Om du är berättigad och beviljas färdtjänsttillstånd får du ett beslut och information hemskickat.

Vanliga frågor och svar

Den som har beviljats färdtjänst har möjlighet till 12 resor tur och retur per år till/från Eskilstuna. För resor till annan kommun eller ytterligare resor till Eskilstuna finns möjlighet att ansöka om riksfärdtjänst. För den som beviljas riksfärdtjänst blir egenavgiften för resan lägre än för resa med färdtjänst.

För resor till och från vårdgivare eller tandvård är det sjuk- och behandlingsresor som gäller.

För mer information om dessa resor kontaktar du din vårdgivare eller Sjukreseenheten: 0155-24 73 57.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 december 2020