Dags att söka bygglov inför sommarens projekt

Vill du glasa in en altan eller har du planer på något annat byggprojekt under sommarsemestern? Då är det hög tid att lämna in din bygglovsansökan eller din anmälan för att vara säker på att få ditt beslut i tid.

Under våren är det många som ansöker om bygglov och det är därför bra att skicka in din ansökan i god tid. Tänk också på att från det att du fått bygglov så dröjer det fyra veckor innan beslutet vinner laga kraft och du kan börja bygga.

Nya regler för attefallshus

Från och med 1 mars 2020 gäller nya regler för så kallade attefallshus. Attefallshus (de som utförs som bostadshus eller fritidshus) får numera byggas med 30 kvadratmeters byggnadsarea i stället för nuvarande 25 kvadratmeter. Attefallshus som används som komplementbyggnader, till exempel garage, förråd, växthus eller gäststuga, kommer även i fortsättningen att få vara högst 25 kvadratmeter. Läs mer om attefallshus på sidan Anmälningspliktiga åtgärder.

Kontakta Byggenheten om du har frågor

Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring via kommunens Kontaktcenter på telefonnummer 0152-29100.

Läs mer på webben

På vår webbplats finns information om hur du anmäler eller ansöker om bygglov. Där kan du också läsa mer om bygglovsprocessen och vad du behöver tänka på innan du ansöker om bygglov.Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2020