• Startsida
 • / Nyheter
 • / Detta gäller i kommunens verksamheter från den 9 februari

Detta gäller i kommunens verksamheter från den 9 februari

Den 9 februari upphörde de flesta smittförebyggande åtgärder mot covid-19. Här har vi sammanfattat vad som gäller i kommunens verksamheter framöver.

Dessa råd och rekommendationer gäller fortfarande

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig mot covid-19.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
 • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

Badhus och hallar

Från och med den 10 februari återgår kommunens badhus, gym och idrottsanläggningar till ordinarie öppettider.

Läs mer om Idrott, motion och friluftsliv

Förskola och skola

Den ansträngda bemanningssituationen i verksamheterna har succesivt förbättrats. För att hålla nere alla smittor i skolorna kvarstår de förhållningsregler som finns för sjuka barn och elever. Läs mer på Information för dig som vårdnadshavare.

Kultur, bibliotek och fritidsgårdar

Verksamheter och evenemang återgår till ordinarie verksamhet från och med den 9 februari.

 • Biblioteken återgår till ordinarie öppettider.
 • Kulturskolan kommer åter att kunna samla större grupper och orkestrar.
 • De kommunala mötesplatserna öppnar för föreningsverksamhet och evenemang.
 • Det krävs inte längre vaccinbevis.
 • Fritidsgårdarna återupptar sin verksamhet som vanligt.

Läs mer om Kultur  och bibliotek

Läs mer om Fritidsgårdar

Näringsliv och föreningar

Flera insatser för att stärka näringslivet som till exempel stöd och slopade avgifter för företag och föreningar fortsätter gälla under hela 2022.

Kommunala avgifter som är borttagna:

 • Livsmedelstillsyn för företag i restaurangbranschen.
 • Ansökningar om serveringstillstånd för restaurangbranschen.
 • Tillfälliga serveringstillstånd för restaurangbranschen.

Kommunens fonder:

 • Föreningar med inkomstbortfall på grund av pandemin kan söka ersättning från Föreningsstödsfonden.
 • Aktiva föreningar kan söka stöd ur Trygghetsfonden för trygghetsskapande aktiviteter.
 • Ur Näringslivsfonden kan den som har en idé söka medel för att genomför en aktivitet som är till nytta för det lokala näringslivet.

Läs mer på Stöd för företagare efter pandemin och Stöd för föreningar

Vård och omsorg

Den ansträngda bemanningssituationen inom vård och omsorg har succesivt förbättrats och socialkontoret återgick från och med den 7 februari till normalläge. Kontoret hade då varit i stabsläge sedan 19 januari.

Inom vård- och äldreomsorg gäller fortfarande vissa restriktioner och säkerhetsåtgärder. Det innebär att:

 • Personal, brukare och omsorgstagare testas vid symtom på covid-19.
 • Skyddsutrustning används på samma sätt som tidigare.
 • Socialkontoret avråder från besök på kommunens boenden.

Lär mer på Information till dig som är anhörig

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 februari 2022