Information om coronaviruset och covid-19

Här hittar du den senaste informationen om covid-19 och hur coronaviruset påverkar kommunens verksamheter.

Sidan är senast uppdaterad: 6 juli klockan 15.00.

Skydda dig själv och andra

Följ de allmänna råd och rekommendationer som finns för att minska spridningen av covid-19 och för att undvika att själv bli sjuk.

Testa dig om du har symptom

Region Sörmlands webbplats hittar du aktuella provtagningsstationer.

De skärpta regionala rekommendationerna i Sörmland upphörde 1 juni

De skärpta rekommendationerna för alla som bor och vistas i Sörmland upphörde 1 juni. Läs mer på Region Sörmlands webbplats.

Det här gäller i våra verksamheter

Här kan du läsa mer om hur kommunens verksamheter påverkas av coronapandemin.

Vi arbetar hela tiden med att minimera risken för smittspridning inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter och har tydliga rutiner för att hantera misstänkt och konstaterad smitta. Som en förebyggande åtgärd används munskydd vid all nära omvårdnad. Socialkontoret har en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning.

Viktiga länkar för dig som äldre eller som anhörig

För dig som anhörig. Här hittar du information om vad som gäller kring besök kommunens boenden och andra vanliga frågor och svar.

För dig som är äldre. Här hittar du information och stöd till dig som är äldre eller tillhör en annan riskgrupp.


Barn och elever i kommunala förskolor och grundskolor

De kommunala grundskolorna är öppna och skolplikt gäller. I samråd med regionens smittskyddsläkare har beslut fattats om att kommunala högstadium fortsätter med delvis fjärrundervisning till och med 10 juni 2021, med undantag för elever i behov av särskilt stöd.

Skol- och förskoleverksamheterna har anpassat sina rutiner och lokaler för att förhindra smittspridning.

Vårdnadshavare får löpande information via lärplattformen.

Läs mer information och vanliga frågor och svar om förskola och skola på sidan Information till vårdnadshavare.

Studenter i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen

Thomasgymnasiet fortsätter med delvis fjärrundervisning till och med 11 juni 2021. Läs mer om gymnasiet på Information till vårdnadshavare.

Vuxenutbildningen. 1 juni tog Folkhälsomyndigheten bort rådet om distansundervisning för utbildning för vuxna, vilket innebär att utbildningen kan ske på plats. Barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs kommun har tidigare fattat beslut om skolundervisning på plats ska prioriteras för de elever som har störst behov. Det beslutet gäller fram till 30 juni. För de flesta eleverna kommer undervisning ske på distans terminen ut, men det finns möjlighet att komma in för resttentor. Vuxenutbildningen följer händelseutvecklingen och anpassar terminsstarten 16 augusti efter rådande läge.

Elever och vårdnadshavare uppmanas ta del av mer detaljerad information via kommunens lärplattform.

Från 1 juni öppnar vi våra inomhusanläggningar för all föreningsverksamhet (kommunala föreningar) oavsett ålder och matcher får spelas inomhus och utomhus.

Detta gäller:

Simhallar och gym

 • Gymmet på Thomasbadet är stängt för allmänheten.
 • Åkersbadet och Thomasbadet har stängt för allmänheten men öppet för kommunala föreningar och skolverksamhet.

Idrottshallar

 • Inomhusanläggningarna är stängda för allmänheten men från 1 juni öppnar vi våra inomhusanläggningar för all föreningsverksamhet oavsett ålder (kommunala föreningar) och matcher kommer få spelas inomhus och utomhus.
 • Elitverksamhet får fortsätta att bedriva sin verksamhet. I Strängnäs kommun gäller det Strängnäs futsal i Svenska futsal-ligan och Strängnäs innebandyklubbs A-lag i allsvenskan.
 • Utomhusanläggningarna hålls öppna. Omklädningsrum ska inte användas om det inte bedöms som nödvändigt.

Ishallar

 • Ishallarna i Strängnäs, Mariefred och Åkers Styckebruk har stängt för allmänheten tills vidare.
 • Från 1 juni öppnar vi våra inomhusanläggningar för all föreningsverksamhet oavsett ålder (kommunala föreningar) och matcher kommer få spelas inomhus och utomhus.

Undvik smitta

Enligt covid-19-lagen är verksamhetsutövare inom badhus, gym- och sportanläggningar, skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Du kan läsa mer om detta på Länsstyrelsens webbplats.

Öppettider på biblioteken från och med 7 juni

Från och med den 7 juni utökar biblioteket i Multeum sina öppettider.

 • Måndag klockan 11-19
 • Tisdag klockan 11-17
 • Onsdag klockan 11-19
 • Torsdag och fredag klockan 11-17
 • Lördag klockan 11-14

Café Buddha bowl följer samma öppettider som biblioteket i Multeum.

Du hittar öppettider för alla biblioteken på vår webbplats.

Vi erbjuder fortfarande utökade möjligheter att ta del av bibliotekens utbud utan att du behöver komma in på biblioteket. Du kan till exempel hämta dina beställda böcker utanför biblioteket via Bibblan till dörren, beställa barnbokskassar och låna fler e-böcker och strömmande filmer.

Ta del av kulturen hemifrån

Upplev och låt dig inspireras av olika konstformer. Kultur hemma är ett sätt att uppleva, skapa och inspireras av kultur hemifrån. Läs mer på strangnas.se/kulturhemma

Om kulturevenemang och allmänna sammankomster i Strängnäs kommun

Du hittar alla aktuella evenemang i vår evenemangskalender.

Från och med den 1 juni är det möjligt för arrangörer att boka en kulturlokal för evenemang med publik. Evenemanget måste genomföras i enlighet med rådande restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Sörmlands smittskydd.

Konsert eller liknande evenemang utomhus räknas som en allmän sammankomst, som kräver att du söker tillstånd hos polisen.

Privata fester och sammankomster är fortfarande inte tillåtna i våra lokaler.

Läs mer om hur du bokar lokal och ansöker om tillstånd här.

Kulturskolan

Eleverna är välkomna till Kulturskolan som har anpassat lokaler och undervisning för att bromsa spridningen av smittan.

Mer information hittar du Kulturskolans webbsida.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarnas lokaler är öppna för ungdomar som går i årskurs 6 till och med fyllda 18 år. Platserna är begränsade för att fortsätta bromsa spridningen av smitta. Alla ungdomar som vill delta i aktiviteter eller besöka fritidsgårdarna kan anmäla sig i förväg för att vara säker på att få en plats. Anmälan görs via sociala medier, men det går också att anmäla sig i dörren när man kommer till fritidsgården.
Undantag gäller för Mariefreds fritidsgård där man måste anmäla sig i förväg eftersom platserna är mycket begränsade i den lokalen.

Hör av dig till fritidsgårdarna om du har funderingar eller synpunkter.

Aktiviteter under sommaren 2021

Under sommaren har både Kulturskolan och Fritidsgårdarna sommaruppehåll. Däremot arbetar fritidsledarna med aktiviteter utomhus under sommarlovet. Läs mer och se alla aktiviteter på strangnas.se/sommar


Barn som ritar

För dig som vårdnadshavare

Här hittar du information om vad som gäller kring förskola och skola.

Äldre dam och kvinna

För dig som är anhörig

Här hittar du information om vad som gäller på kommunens särskilda boenden.

Stöd till företagare och föreningar

Här finns samlad information om de åtgärder och insatser som kommunen gjort för att underlätta för föreningar och företag under pandemin.

Barn spelar handbpll

Stöd till föreningar

Här hittar du information och stöd för föreningar.

Partial view of woman typing on laptop keyboard

Stöd till företagare

Här hittar du information och stöd för dig som är företagare.

Kommunens arbete under coronapandemin

Kommunen följer och agerar i enlighet med de ansvariga myndigheternas rekommendationer. Vi gör också lokala anpassningar när vi bedömer att det behövs.

 • Vid midsommar 2021 avvecklades kommunens centrala coronastab eftersom pandemiläget i kommunen varit stabilt under en längre tid. Om smittspridningen ökar och kommunens verksamheter drabbas hanteras situationen utifrån kommunens ordinarie krishaneringsrutiner. Vid behov kan coronastaben aktiveras igen.
 • En samordningsgrupp ansvarar för att, i samverkan med regionen, planera och genomföra vaccination av brukare och vård- och omsorgspersonal som arbetar med nära omvårdad för dessa personer. I kommunens uppdrag ingår även att vara regionen behjälplig med vaccinationslokaler och viss administration.
 • Socialkontoret har en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning.
 • Kommunen har tydliga riktlinjer om att medarbetare ska stanna hemma om de känner sig sjuka. Kommunen rekommenderar också de medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån.

Så arbetar kommunen

Den gemensamma målbilden för kommunens arbete under utbrottet av covid-19 är att:

 • ​Uthålligt bedriva kommunens verksamhet utifrån rådande omständigheter och statliga direktiv.
 • Skapa lugn och stabilitet för medborgare, brukare/kunder och medarbetare.

Anställda inom kommunen får information via chefer och kommunens intranät.

Smittläget inom vård och omsorg

Kommunen har inte haft några smittad brukare inom vård- och omsorgsverksamheterna sedan början av maj. Därför har vi valt att inte fortsätta rapportera antal smittade här på webbplatsen efter midsommar. Skulle läget ändras så återupptar vi rapporteringen.

Smittspridning inom vård och omsorg

Strängnäs kommun informerade varje vecka fram till midsommar 2021 om smittspridning inom vård och omsorg.

Vilka boenden, hur många personer per boende eller vilka personer på ett boende som har haft bekräftad covid-19 har vi inte rapporterat. Det beslutet grundar sig på sekretesskyddet för den enskilde i verksamhet avseende Hälso- och sjukvård, i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

Vid ett bekräftat fall av covid-19 informeras patienten av smittskyddsläkaren. Även anhöriga och närmaste medarbetare runt patienten får information av smittskyddsläkaren. Vi följer sedan smittskyddsläkarens rekommendationer och har kontinuerligt en dialog med anhöriga.

Bekräftade fall kommunicerades per omsorgsform.

Skriv tabellbeskrivning här

Omsorgsform

Antal bekräftade fall av covid-19

23 juni 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

16 juni 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

3 juni 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

26 maj 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

19 maj 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

12 maj 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

5 maj 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

28 april 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

21 april 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

14 april 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

08 april 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

1

31 mars 2021

Ingen bekräftad smitta

24 mars 2021

Ingen bekräftad smitta

17 mars 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

10 mars 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagar

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

3 mars 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagar

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

24 februari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

17 februari 2021

Ingen bekräftad smitta

10 februari 2021

Ingen bekräftad smitta

3 februari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

27 januari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

20 januari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

11

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

13 januari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

12

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

7 januari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

5

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

1

30 december 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

1

23 december 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

2

16 december 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

1

9 december 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

3

2 december 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

2

25 november 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

4

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

16 november 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

9 november 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

2 november 2020

Ingen bekräftad smitta

27 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

19 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

12 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

5 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

28 september 2020

Ingen bekräftad smitta

21 september 2020

Ingen bekräftad smitta

14 september 2020

Ingen bekräftad smitta

7 september 2020

Ingen bekräftad smitta

31 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

24 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

17 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

10 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

3 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

27 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

20 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

13 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

6 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

29 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

22 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

15 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

8 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

1 juni 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

25 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

18 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

11 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

4 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

Smittspridning inom skola och förskola

Kommunen ger inte ut information om enskilda barn eller elever. Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola så är det behandlande läkare i Region Sörmland som bedömer vilka personer som kan ha riskerat att ha blivit smittade, vilken information som behöver ges till vem, och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Läs mer på sidan Information till dig som är vårdnadshavare.

Smittspridning bland medarbetare inom Strängnäs kommun

Vi följer statistik över sjukfrånvaro av medarbetarna i Strängnäs kommun. Men orsaken till sjukfrånvaro dokumenterar vi inte, varken på enhetsnivå eller på övergripande nivå.

Region Sörmland rapporterar varje vecka om konstaterade fall av covid-19, per kommun. Här kan du ta del av regionens rapportering: Antal fall per kommun.

Vanliga frågor och svar

Det är Folkhälsomyndighetens nationella prioriteringsordning för vaccination som styr när du ges möjlighet att få vaccin. Tidsplanen styrs av tillgången till vaccin. Region Sörmland har det övergripande ansvaret för vaccination mot covid-19 i Södermanlands län.

Läs mer om vaccination mot covid-19 i länet på 1177.se/sormland

Vi arbetar hela tiden med att minimera risken för smittspridning och har tydliga rutiner för att hantera misstänkt och konstaterad smitta.

Som en förebyggande åtgärds används munskydd vid all nära omvårdnad inom kommunens vård-och omsorgsverksamheter. Vid misstänkt och konstaterad smitta används även kompletterande skyddsutrustning. Skyddsutrustningen består, utöver munskydd och visir, av handskar och plastförkläde.

Socialkontoret har en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning.

Om en brukare inom socialkontorets verksamhet konstateras smittad eller sjuk i covid-19 sätter man in åtgärder för att säkerställa att andra brukare och vår personal inte riskerar att smittas. De smittade tas om hand på bästa sätt och vi säkerställer att de får den vård de behöver. Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt.

Läs mer på sidan För dig som anhörig.

Vi har god tillgång för närvarande. Socialkontoret en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning. Vi har den skyddsutrustning som rekommenderas, det vill säga handskar, plastförkläden, munskydd och visir. Vi får leveranser från leverantörer och bevakar frågan om skyddsutrustning noga.

Vid ett bekräftat fall av covid-19 informeras brukaren av läkare. Efter samtycke från brukaren informeras även brukarens anhöriga. Vi följer sedan smittskyddsläkarens rekommendationer och har kontinuerligt en dialog med anhöriga.

Vid ett positivt provsvar inleder den läkare som lämnat provsvaret smittspårning bland personal och patienter. Bedömning av bredd på smittspårningen, det vill säga vilka som ska smittspåras, kan skilja gång från gång men det finns ett grundkoncept.

Vid konstaterad eller misstänkt coronasmitta använder personalen skyddsutrustning. Skyddsutrustningen består, utöver munskydd och viris, av handskar och plastförkläde.

Vi har löpande kontakt med smittskyddsenheten på regionen och följer rekommendationer därifrån.

Läs mer på sidan För dig som anhörig.

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn av de verksamheter och lokaler som omfattas av den nya covid-19-lagen.

Om du som privatperson uppmärksammat trängsel i en lokal som kommunen ansvarar ber vi dig att kontakta kontaktcenter@strangnas.se. Om lokalen inte tillhör kommunen utan en annan aktör ska du anmäla till sodermanland@lansstyrelsen.se

Läs mer om pandemilagen på Länsstyrelsens webbplats.

Enligt Folkhälsomyndighetens direktiv gällande kollektivt resande innebär att alla har ett personligt ansvar för att resa så smittsäkert som möjligt. Läs mer om vad som gäller för kollektivtrafiken på Sörmlandstrafikens webbbplats.
Om du har frågor kan du vända dig till Sörmlandstrafikens kundtjänst: 0771-22 40 00.

Strängnäs kommun kan inte lämna ut information om en medarbetare, elev eller brukare har blivit smittade av covid-19. Den informationen omfattas av sekretess.

Gör en viktig insats - jobba hos oss

Vi behöver fler medarbetare som vill vara med att ge service och omsorg till äldre och personer med funktionshinder.

Tess och Anton

Att arbeta inom omsorgen

Två medarbetare från Trygghetslarmet berättar om hur det är att arbeta inom omsorgen just nu.

Mer information

Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter.

Region Sörmland

Region Sörmland har sammanställt en sida med information om coronaviruset.
Information om coronaviruset på Region Sörmland

Folkhälsomyndigheten

Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning och en lista med frågor och svar.
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan

På Försäkringskassans webbplats hittar du aktuell information om ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset.

Information om coronaviruset - det här gäller

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.
Information om coronaviruset på krisinformation.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juli 2021