Information om coronaviruset och covid-19

Här hittar du den senaste informationen om hur coronaviruset och sjukdomen covid-19 påverkar kommunens verksamheter.

Informationen på sidan uppdateras löpande. Strängnäs kommun följer Region Sörmlands smittskyddsläkares och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

(Senast uppdaterad 27 november klockan 10:45)

Skärpta råd i Södermanlands län

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med smittskyddsläkaren i region Sörmland och länsstyrelsen fattat beslut om skärpta allmänna råd i Södermanlands län för att minska smittspridningen av covid-19. Beslutet gäller till och med den 13 december 2020, men kan förlängas.

Läs mer om de skärpta råden på Region Sörmlands webbplats.

Håll i - håll ut

Vi måste alla ta vårt ansvar för att förhindra att smitta sprids. Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom.

Provtagning för covid-19 i Sörmland

Region Sörmland erbjuder alla personer från 6 år och uppåt möjlighet att testa sig för pågående covid-19. Du som är 18 år kan även göra ett antikropptest för covid-19. I Strängnäs kommun finns en provtagningsstation vid Resecentrum i Strängnäs. Läs mer på Region Sörmlands webbplats.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här kan du läsa mer om hur kommunens verksamheter påverkas och hur vi hanterar situationen.

Kommunen följer och agerar i enlighet med de ansvariga myndigheternas rekommendationer. Vi gör också lokala anpassningar när vi bedömer att det behövs.

Här är en sammanfattning av kommunens arbete och hur våra verksamheter påverkas pågående pandemin:

 • Flera verksamheter har tillfälligt stängt. Läs mer i nyheten Bibliotek, simhallar och idrottsanläggningar fortsatt stängda.
 • Vi avråder från besök på kommunens boenden.
 • Socialkontoret har en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning.
 • Kommunen har tydliga riktlinjer om att medarbetare ska stanna hemma om de känner sig sjuka. Det gäller också vid endast lindriga symtom. Kommunen rekommenderar också de medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån.
 • Skol- och förskoleverksamheterna har anpassat sina rutiner och lokaler för att förhindra smittspridning.
 • Kulturverksamheten har stöpts om och flera evenemang har istället blivit digitala.
 • En arbetsgrupp har under våren arbetat med att ta fram åtgärder för att stötta det lokala näringslivet och föreningslivet. Det har bland annat resulterat i ett fondpaket, för att stötta initiativ och idéer som underlättar för det lokala näringslivet och aktiva föreningar i kommunen under rådande omständigheter.

Så arbetar kommunen

Den gemensamma målbilden för kommunens arbete under utbrottet av covid-19 är att:

 • ​Uthålligt bedriva kommunens verksamhet utifrån rådande omständigheter och statliga direktiv.
 • Skapa lugn och stabilitet för medborgare, brukare/kunder och medarbetare.

Anställda inom kommunen får information via chefer och kommunens intranät.

Avrådan från besök på kommunens boenden

Med anledning av de skärpta allmänna råden som nu gäller i Södermanland har kommunen beslutat att avråda från besök på alla boenden.

Om du ändå vill besöka din anhöriga så rekommenderar vi att besöket sker utomhus eller digitalt. Kontakta aktuella boende och stäm av vad som blir bäst i ert fall.

Vid misstänkt och konstaterad smitta

Vi arbetar hela tiden med att minimera risken för smittspridning och har tydliga rutiner för att hantera misstänkt och konstaterad smitta.

Som en förebyggande åtgärds används munskydd och visir vid all nära omvårdnad inom kommunens vård-och omsorgsverksamheter. Vid misstänkt och konstaterad smitta används även kompletterande skyddsutrustning. Skyddsutrustningen består, utöver munskydd och visir, av handskar och plastförkläde.

Sedan i våras har socialkontoret en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning.

Viktiga länkar för dig som äldre eller som anhörig

För dig som anhörig. Här hittar du bra information och vanliga frågor och svar.

För dig som är äldre. Här hittar du information och stöd till dig som är äldre eller tillhör en annan riskgrupp.


Barn och elever i kommunala förskolor och grundskolor

De kommunala grundskolorna är öppna som vanligt och skolplikt gäller. Även de kommunala förskolorna är öppna som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens bedömning som säger att friska elever ska gå till skolan och att friska barn kan gå till förskolan.

Om läget förändras kommer vårdnadshavare att få information via lärplattformen.

Skol- och förskoleverksamheterna har anpassat sina rutiner och lokaler för att förhindra smittspridning.

Läs Vanliga frågor och svar om förskola och skola på sidan Information till vårdnadshavare.

Studenter i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen

Som en förebyggande åtgärd har vuxenutbildningen beslutat att införa distansundervisning under perioden 2 november - 11 januari.

Från och med torsdag 19 november bedrivs undervisningen för elever på de nationella programmen på Thomasgymnasiet som fjärrundervisning. Efter 4 december kommer eleverna att studera på plats i skolan under vissa veckor.

Elever och vårdnadshavare uppmanas ta del av mer detaljerad information via kommunens lärplattform.

Teknik- och servicekontoret har stängt sina lokaler fram till den 18 januari 2021.

Detta gäller:

Simhallar och gym

 • Thomasbadet, Åkersbadet och Thomasbadets gym är stängda för allmänheten.
 • Simhallarna har öppet för skolundervisning och simträningar för barn- och ungdomar födda 2005 eller senare. All annan aktivitet ställs in.

Idrottshallar

 • Idrottshallar har öppet för idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. All annan aktivitet ställs in. Undvik att använda omklädningsrummen.

Ishallar

 • Ishallarna i Strängnäs, Mariefred och Åkers Styckebruk är stängda för allmänheten.
 • Ishallar har öppet för idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. All annan aktivitet ställs in.

Alla bibliotek och kulturhuset Multeum är stängda till och med 18 januari.

Biblioteken fortsätter erbjuda olika tjänster utanför lokalerna som till exempel digital utlåning via Bibblan till dörren. Läs mer på bibliotekets webbplats.

Läs mer i nyheten Bibliotek, simhallar och idrottsanläggningar fortsatt stängda

Anpassade evenemang

Du hittar alla aktuella evenemang i vår evenemangskalender.

Ta del av kulturen hemifrån

Upplev och låt dig inspireras av olika konstformer. Kultur hemma är ett sätt att uppleva, skapa och inspireras av kultur hemifrån. Läs mer på strangnas.se/kulturhemma

Näringsliv 

Coronautbrottet har drabbat många företagare hårt. På vår samlingssida hittar du information om kommunens nylanserade fondpaket som du som privatperson, företagare och förening kan söka bidrag ur, de åtgärder som kommunen gjort för att underlätta för våra lokala företagare och tips på var du kan vända dig om du behöver råd och stöd.

Läs mer på sidan Stöd till företagare.

Föreningar

Spridningen av coronaviruset har påverkat och kommer påverka det lokala föreningslivet på flera sätt. På vår samlingssida för föreningar kan du läsa mer om de åtgärder Strängnäs kommun har gjort för att underlätta för kommunens föreningar och de fonder som kommunens föreningar kan söka bidrag ur.

Läs mer på sidan Stöd till föreningar.

Barn som ritar

För dig som är förälder

Här hittar du information om vad som gäller kring förskola och skola.

Äldre dam och kvinna

För dig som är anhörig

Här hittar du information om vad som gäller på kommunens särskilda boenden.

Closeup of male and female hands holding a red maple leaf

För dig som vill ha hjälp

För dig som är i behov av stöd i vardagen finns hjälp att få.

Partial view of woman typing on laptop keyboard

För dig som företagare

Här hittar du information och stöd för dig som är företagare.

Upset woman sitting on sofa while brother teasing sister at home

För dig som känner oro

Samlad information om vilket stöd kommunen kan erbjuda.

happy disabled woman and smiling boyfriend using digital tablet in park

För dig som vill hjälpa till

Lista med hjälpsamma initiativ som du kan stötta.

Så informerar kommunen om smitta

Strängnäs kommun ger en veckovis nulägesbild av bekräftade covid-19-fall inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Strängnäs kommun. Från och med vecka 48 uppdateras på informationen på onsdagar (tidigare på måndagar).

Smittspridning inom vård och omsorg

Strängnäs kommun informerar inte om vilka boenden, hur många personer per boende eller vilka personer på ett boende som har bekräftad covid-19. Beslutet grundar sig på sekretesskyddet för den enskilde i verksamhet avseende Hälso- och sjukvård, i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

Vid ett bekräftat fall av covid-19 informeras patienten av smittskyddsläkaren. Även anhöriga och närmaste medarbetare runt patienten får information av smittskyddsläkaren. Vi följer sedan smittskyddsläkarens rekommendationer och har kontinuerligt en dialog med anhöriga.

Bekräftade fall kommuniceras per omsorgsform.

Skriv tabellbeskrivning här

Omsorgsform

Antal bekräftade fall av covid-19

25 november 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

4

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

16 november 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

9 november 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

2 november 2020

Ingen bekräftad smitta

27 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

19 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

12 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

5 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

28 september 2020

Ingen bekräftad smitta

21 september 2020

Ingen bekräftad smitta

14 september 2020

Ingen bekräftad smitta

7 september 2020

Ingen bekräftad smitta

31 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

24 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

17 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

10 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

3 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

27 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

20 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

13 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

6 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

29 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

22 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

15 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

8 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

1 juni 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

25 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

18 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

11 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

4 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

Smittspridning inom skola och förskola

Kommunen ger inte ut information om enskilda barn eller elever. Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola så är det behandlande läkare i Region Sörmland som bedömer vilka personer som kan ha riskerat att ha blivit smittade, vilken information som behöver ges till vem, och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Läs mer på sidan Information till dig som är vårdnadshavare.

Smittspridning bland medarbetare inom Strängnäs kommun

Vi följer statistik över sjukfrånvaro av medarbetarna i Strängnäs kommun. Men orsaken till sjukfrånvaro dokumenterar vi inte, varken på enhetsnivå eller på övergripande nivå.

Region Sörmland rapporterar varje vecka om konstaterade fall av covid-19, per kommun. Här kan du ta del av regionens rapportering: Antal fall per kommun.

Vanliga frågor och svar

Om en brukare inom socialkontorets verksamhet konstateras smittad eller sjuk i covid-19 sätter man in åtgärder för att säkerställa att andra brukare och vår personal inte riskerar att smittas. De smittade tas om hand på bästa sätt och vi säkerställer att de får den vård de behöver. Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Vid konstaterad eller misstänkt coronasmitta använder personalen skyddsutrustning.

Sedan 6 november används munskydd vid all nära omvårdnad inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

Läs mer på sidan För dig som anhörig.

Sedan 6 november används munskydd vid all nära omvårdnad inom kommunens vård-och omsorgsverksamheter.

Vid misstänkt och konstaterad smitta används även skyddsutrustning.

Skyddsutrustningen består, utöver munskydd, av handskar, plastförkläde och visir. Plastförklädet är för engångsbruk och kastas direkt efter besöket. Flergångsvisir användas flera gånger och spritas mellan användningarna. Engångsvisir slängs efter varje användning.

Skyddsutrustningen är ett komplement till de basala hygienrutinerna som personalen följer vid alla besök hos både friska och sjuka brukare. Att följa basala hygienrutiner är grunden i allt vårdande arbete eftersom det hindrar all sorts smitta, även coronaviruset. Det vill säga att tvätta händerna och sprita händerna, att använda arbetskläder och skyddskläder.

Vi har god tillgång för närvarande. Sedan i våras har socialkontoret en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning. Vi har den skyddsutrustning som rekommenderas, det vill säga handskar, plastförkläden, munskydd och visir. Vi får leveranser från leverantörer och bevakar frågan om skyddsutrustning noga.

Vid ett bekräftat fall av covid-19 informeras brukaren av läkare. Efter samtycke från brukaren informeras även brukarens anhöriga. Vi följer sedan smittskyddsläkarens rekommendationer och har kontinuerligt en dialog med anhöriga.

Vid ett positivt provsvar inleder den läkare som lämnat provsvaret smittspårning bland personal och patienter. Bedömning av bredd på smittspårningen, det vill säga vilka som ska smittspåras, kan skilja gång från gång men det finns ett grundkoncept.

Vid konstaterad eller misstänkt coronasmitta använder personalen skyddsutrustning. Skyddsutrustningen består, utöver munskydd, av handskar, plastförkläde och visir.

Vi har löpande kontakt med smittskyddsenheten på regionen och följer rekommendationer därifrån.

Läs mer på sidan För dig som anhörig.

 • Det finns olika företag som erbjuder hushållsnära tjänster som anpassas efter dina behov. Socialkontoret har listat lokala företag som jobbar med hushållsnära tjänster, och som ger dig rätt till RUT-avdrag.
  Du hittar listan på sidan om hushållsnära tjänster här.
 • Du som har ansökt om och fått bistånd med hemtjänst i hemmet får det fortsatt så länge du har behov.
 • Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt. Läs mer om olika stöd och hur du ansöker.

Frivilliga krafter

Här är en lista med ett antal frivilliggrupper som kan hjälpa till med att handla mat, hämta varor på apoteken eller liknande:

Strängnäs kommun kan inte lämna ut information om en medarbetare, elev eller brukare har blivit smittade av covid-19. Den informationen omfattas av sekretess.

För att undvika trängsel i kollektivtrafiken uppmanar Sörmlandstrafiken alla resenärer att om möjligt välja andra färdsätt. Det är viktigt att lämna plats på bussarna för de som verkligen behöver resa och som inte har något annat alternativ. Särskilt viktigt är att du som har möjlighet undviker att resa under rusningstid. Genom att cykla eller gå istället gör du en viktig insats för att hålla nere smittrisken i kollektivtrafiken.

Mer information finns på Sörmlandstrafikens webbplats. Om du har frågor kan du vända dig till Sörmlandstrafikens kundtjänst: 0771-22 40 00.

Jobba inom omsorgen

Vi behöver fler medarbetare som vill vara med att ge service och omsorg till äldre och personer med funktionshinder.

Medarbetare inom äldreomsorgen

Vi söker timvikarier

Vi söker extra personal till kommunens äldre- och funktionshinderomsorg.

Tess och Anton

Att arbeta inom omsorgen

Två medarbetare från Trygghetslarmet berättar om hur det är att arbeta inom omsorgen just nu.

Filmer om covid-19 från svenska myndigheter

Här kan du ta del av informationsfilmer från Länsstyrelsen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsen.

Mer information

Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till organisationer och ansvariga myndigheter.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.
Information om coronaviruset på krisinformation.se

Region Sörmland

Region Sörmland har sammanställt en sida med information om coronaviruset.
Information om coronaviruset på Region Sörmland

Folkhälsomyndigheten

Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning och en lista med frågor och svar.
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan

På Försäkringskassans webbplats hittar du aktuell information om ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset.

Information om coronaviruset - det här gäller

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2020